Praktisk projektledarutbildning - Planera Projekt

Denna praktiskt inriktade projektledarutbildning är fokuserad på det som är nyckeln till ett lyckat projekt – en genomarbetad och strukturerad planering. Utbildningen ger dig kunskaper, metoder och verktyg för att planera och driva projekt effektivt och ha koll på tidplanen och riskerna i projektet. Vi går även igenom hur lagda planer ska följas upp och avslutas. Efter kursen har du olika verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt. Materialet som används stödjer IPMA/PMI.​ Kursen genomförs både som traditionell utbildning och på distans. 

Kursens längd

3 dagar

Pris för kursen

15 900 kr ex. moms. För utbildningen i Stockholm 1-3 september, välj medlemspris i formuläret för att få rabatten inkluderad.

Utbildningens mål

Att du som deltagare ska få:

 • Kunskap om grundläggande terminologi inom projektledning
 • Kunskap om resursfördelning, ansvarsroller samt riskhantering i projekt
 • Förmåga att planera, genomföra och avsluta projekt
 • Kunskap om projektets roll och funktion i en organisation
 • Kunskap om vilka verktyg och tekniker som kan finnas för att öka chansen för framgångsrika projekt
 • Kunskap om vikten av kommunikation mellan, om och inom projektet
 • Kunskap om praktisk tillämpning av projektledning

Målgrupp​

Målgrupp för kursen är personer som skall arbeta som projektledare eller delprojektledare i projekt samt till beställare av projekt. Inga förkunskaper krävs.​

Kursinnehåll Planera Projekt

 • Vad är projekt?
 • Projektmodell
 • Att definiera ett projekt – Kravspecifikation
 • Projektdefinition
 • Projektmål
 • Aktiviteter
 • WBS – leveranser
 • Tidplaner GANT & PERT
 • Riskanalys
 • Projektorganisation
 • Informationshantering
 • Styrning
 • Ändringshantering
 • Projektgranskning
 • Projektavslut
 • Uppföljning av projekt

Utbildningen använder sig av en generell projektmodell som används under hela kursen och som sedan kan användas fritt av deltagarna i sina kommande projekt.

Upplägg​

Utbildningen inleds med ett teoretiskt avsnitt som belyser olika roller, aktiviteter och dokument som behövs för att ett projekt skall bli lyckat. Sedan följer flera avsnitt som innehåller både teoripass och praktiska övningar. Deltagarna kommer att delas in i grupper och arbeta med ett fiktivt projekt genom hela utbildningen. När kursen genomförs på distans är den anpassad för detta. Det innebär att upplägget ser lite annorlunda ut. Kontakta oss för mer information.