Peter & Partner Utbildning -The Story

P&P The Story

Peter & Partner Utbildning har under snart 15 år erbjudit företag och organisationer högklassig kompetensutveckling inom bland annat Projektledning, Ledarskap och Verksamhetsutveckling. Under de här åren har vi, tillsammans med våra kunder och samarbetspartners, utvecklats väldigt mycket. Men hur började allt egentligen?

Företaget startades 2009 av Peter Elm och Peter Davidson, två gamla kollegor som hade en vision om att utveckla organisationers syn på kompetensutveckling. Tillsammans hade de en unik kombination av förståelse, kunskap och erfarenhet vilket gjorde att de snabbt blev en ledande aktör på marknaden.

Men allting startade egentligen långt tidigare än så, någonstans på de småländska vägarna.

– Jag och Davidson spenderade mycket tid i bilen då vi som kollegor åkte till och från kunder och vi hade mycket tid för diskussioner, säger Elm. Vissa diskussioner stannade kvar i tanken längre och just diskussionen kring att starta något eget tillsammans fastnade.

Lång erfarenhet av ledarskap och projektledning

Även om de första utbildningarna som genomfördes var inom IT-området blev det ganska snabbt klart att fokus skulle ligga på Projektledning och Ledarskap.

Både Elm och Davidson hade lång erfarenhet av att ha arbetat i ledande positioner inom olika verksamheter där byggandet av framgångsrika team varit en central faktor.

– Vi såg ett behov av ständig kompetensutveckling då kompetens i mångt och mycket är en färskvara som hela tiden behöver uppdateras och utvecklas, säger Davidson.

Under den första semestern satt Elm och skapade material till den första ledarskapsutbildningen som genomfördes samma höst och kort därefter började skapandet av projektledarutbildningarna.

Drivkraften i att se människor utvecklas

Drivkraften hos båda grundarna ligger i att få utveckla människor och att se de långsiktiga resultaten det för med sig.

– Att få vara med när deltagaren får en aha-upplevelse är en häftig känsla, även vid slutet av utbildningen när deltagarna vill hem och jobba med det de lärt sig är inspirerande, säger Elm.

Peter & Partners ledord är ”Människan bakom rollen” och det var ett begrepp som myntades tidigt och som alltid är med oss. Människan kommer i första hand.

– Vi vill utveckla individens förmåga att nå resultat i sin roll. På så sätt skapar vi kopplingar till utveckling av organisationer. Alla organisation bottnar i individers förmåga i sin roll, säger Davidson.

Tydliga mål en framgångsfaktor

Att Peter & Partner funnits i 15 år och växer sig starkare hela tiden finns det olika anledningar till tror grundarna.

– Vi har en smart utveckling av våra utbildningskoncept vilket gör att vi kan säkra kvalitet och samtidigt kundanpassa. Att vi också valt att fokusera på några områden där vi kan göra skillnad och att vi är noga med att anlita kompetenta konsulter är saker jag vill lyfta fram, säger Davidson.

Elm håller med och tror också att strategin som Peter & Partner har, där vi alltid bryter ner våra visioner till mål och aktiviteter har hjälpt oss på vägen.

– Men kanske en av de viktigaste framgångsfaktorerna är de personer som under åren arbetat med oss på ett eller annat sätt. Jag tänker främst på våra medarbetare Lisa och Evelina samt alla våra konsulter som genomför våra utbildningar, säger Elm.

Många roliga minnen

Under dessa 15 år har mycket hänt och det finns naturligtvis många roliga minnen. Elm tycker att varje gång vi anställt nya personer eller hittat nya konsulter skapar det ett lyft och något nytt.

– Det ger energi och är roligt! säger Elm

Davidson vill gärna lyfta fram en specifik händelse precis i början som i efterhand visade sig ha stor påverkan på inriktningen på Peter & Partner. Ett sent avhopp från extern utbildare ställde oss i en prekär situation.

– Vi hade valet att ställa in, men så kom vi på att vi själva kunde köra utbildningen. Med ultrasnabb inläsning på material, tog vi chansen. Det blev mot alla odds superlyckat! Det blev också starten på vår projektinriktning, som idag är ett starkt ben hos oss, berättar Davidson.

Framtidsplaner

Efter 15 år kan grundarna konstatera att resan inte alltid varit spikrak och vi har många gånger fått tänka om och justera våra mål. Men det är också något som skapat ett driv framåt.

Hur Peter & Partner kommer att utvecklas de kommande åren är svårt att säga men en sak är säker:

– Framåt ska vi, avslutar Davidson och Elm.

Kontakta oss för mer information