Högskolan i Skövde- Praktisk Projektledning- Projektmetodik

Cecilia jobbar som presskommunikatör på Högskolan i Skövde och valde att gå vår utbildning Praktisk Projektledning -Metodik i Jönköping. Arbetet går till stor del ut på att producera pressmeddelanden och nyheter kring allt från evenemang till forskningsresultat och studentintervjuer. Det ingår även en del webbadministration och väldigt mycket planering.

Utbildningens struktur

-Både upplägg och innehåll i utbildningen var bra. Progressionen gick lagom fort och det var enkelt att hänga med. Innehållet var också lätt att ta till sig, tack vare tydliga modeller och bilder. Ofta kunde jag koppla innehållet till arbetsuppgifter jag har till vardags, säger Cecilia.

Vi kompletterade varandra

- Det var väldigt bra att ha personer med från olika branscher och på olika positioner. För mig, som kommunikatör på en myndighet, var det toppen att få arbeta med personer från byggbranschen och kommunal verksamhet. Vi hade olika infallsvinklar på de frågor vi ställdes inför och kompletterade varandra otroligt bra, förklarar Cecilia.

Relevant utbildning

- Utbildningen kändes väldigt relevant för mig. Ofta kunde jag koppla det vi gick igenom till utmaningar jag ställts inför tidigare, eller har framför mig, fortsätter hon. Det jag lärde mig under kursen kommer absolut påverka hur jag jobbar framåt.

Dina kunskaper efter Praktisk Projektledning -Metodik

Efter kursen har du olika verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt. Materialet som används stödjer IPMA/PMI-certifiering.​

Du kommer att vara grym på:

  • grundläggande terminologi inom projektledning
  • resursfördelning, ansvarsroller samt riskhantering i projekt
  • att planera, genomföra och avsluta projekt
  • att förstå projektets roll och funktion i en organisation
  • olika verktyg och tekniker som finns för att öka chansen för framgångsrika projekt
  • att förstå vikten av kommunikation mellan, om och inom projektet
  • praktisk tillämpning av projektledning

Utbildaren Andreas Giselgren får gott betyg

- Utbildaren var väldigt bra och det märktes att han var otroligt kunnig. Han var duktig på att förklara genom olika exempel och kunde alltid svara relevant på de frågor vi ställde. Och vi ställde många frågor!

Nya kunskaper kommer tas med in i arbetet

Jag kommer att ta med mig kunskapen från utbildningen i flera av de stora projekt jag är inblandad i. Kursen har gett mig större förståelse för varför ordentlig projektledning behövs. Ibland kan det vara bra att applicera den här kunskapen för att fler än bara jag ska förstå. Alla projekt blir tydligare om det finns en ordentlig plan och styrning, säger Cecilia.

Något annat du vill tillägga?

- Jag är helnöjd med kursen och rekommenderar alla som arbetar med projekt att gå den. Det jag var mest nöjd med var att alla vi deltagare kom från så olika bakgrunder. Det höjde upplevelsen otroligt mycket.

Om Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet.
Läs mer om Högskolan i Skövde

Praktisk Projektledning -Metodik
Ta mig till utbildningen