Diplomerad Projektledare – PPA

Nästa tillfälle är 3-5 + 10-11/6 i Stockholm , Säkra din plats idag!

Arbetar du som projektledare och är redo att öka dina kunskaper och bemästra smarta metoder och verktyg? Vill du få ett konkret bevis på dina nya kunskaper? Då är vårt utbildningsprogram Diplomerad Projektledare det optimala valet för dig!

Efter avslutat program kommer du att ha fördjupade kunskaper i modern projektledning samtidigt som du har förmågan att självständigt initiera, planera och genomföra projekt i linje med bästa praxis och standard. Det här är din möjlighet att stärka din yrkesroll och erhålla ett eftertraktat diplom som bekräftar dina färdigheter.

För vem passar Diplomerad Projektledare?

Utbildningsprogrammet passar dig som:

 • saknar eller har liten erfarenhet av professionell projektledning och kommer att kalla dig projektledare i din yrkesroll.
 • kanske har jobbat som projektledare i flera år eller lett ett antal projekt, men som inte fått med sig med sig vedertagen kunskap inom projektmetodik och ledarskap.
 • har generella kunskaper inom Projektledning och vill både fördjupa och verifiera dessa.

Dina kunskaper efter Diplomerad Projektledare

Efter utbildningsprogrammet kommer du självständigt och i samråd med projektbeställaren, kunna bedöma, starta igång, planera och genomföra ett projekt med verktyg och metoder som går i linje med vedertagen praxis och standard. Du kommer dessutom få ett diplom som bevisar detta.

Dina förkunskaper

För att maximera utbytet från utbildningen bör du ha minst tre års arbetslivserfarenhet inom ditt arbetsområde och vara anställd eller yrkesverksam som projektledare.

Peter berättar mer om utbildningsprogrammet

Upplägg & innehåll

Dag 1-3 Projektmetodik – få struktur på ditt projekt

Första delen av Diplomerad Projektledare har fokus på projektmetodik, där vi går igenom vilka metoder och verktyg som är bäst för dig att använda för att kunna lyckas med ditt projekt.

Tillsammans med utbildaren sätts projekt i sitt sammanhang genom att du får en överblick kring projekt som arbetsmetod samt ledning och styrning av verksamheter. Vi går vidare med hur man kan skapa effektiva och träffsäkra projekt.

Vi tar upp ämnen såsom:

 • förstå och arbeta utifrån en projektmodell
 • ledning och styrning och organisation av projekt
 • att skapa och utveckla en projektidé, göra förstudie och definiera mål
 • att planera, strukturera och förbereda för att genomföra projekt
  • WBS
  • Nätplan & Gantt
  • Riskhantering
  • Projektorganisation
  • Kommunikation
  • Projektkostnader
 • att leda, styra, följa upp och skapa kontroll i projekt
  • Ändringshantering
 • att leverera och lämna över projektets resultat samt nyttorealisering

Dag 4-5 Projektledarskap – inspirera och leda ditt team

I andra delen av Diplomerad Projektledare fokuserar vi på att applicera kunskaper om ledarskap, där vi lägger extra fokus på ledarskap i projektledarrollen. Hur får du med dig dina projektmedlemmar på tåget så att de de engagerade?

Vi tar upp ämnen såsom:

 • förstå sig själv och andra
 • olika beteenden
 • kommunikation
 • gruppens utveckling
 • att snabbt få upp effektiviteten i tillfälliga arbetsteam
 • situationsanpassat ledarskap
 • drivkrafter & motivation
 • konflikthantering
 • feedback- & förändringstrappan
 • kompetens och bemanning

Din diplomering

Efter utbildningen genomför du ett kunskapsprov för att verifiera dina nya färdigheter och erhåller sedan ditt diplom från P&P Project Academy.

Vad får du för material?

Du som deltagare på Diplomerad projektledare får följande dokumentation:

 • Diplom, efter godkänt prov
 • PPT- presentationsmaterial, digitalt
 • Övningsmaterial, digitalt
 • Projektmodell och mallar, digitalt
 • Peter & Partners Projekthandbok
 • Fri tillgång till kommande digitala webinar
 • Inbjudan till vårt projektforum på Linkedin

Är du fortfarande osäker, hör av dig så tar vi en diskussion. 

 

Boka nu

Vanliga frågor

Vad ingår i utbildningen?

Kursmaterial och lunch + fika och du blir diplomerad av P&P Project Academy.

Kan jag gå utbildningen som privatperson?

Ja! För dig som funderar på att jobba som projektledare eller delprojektledare så kan det vara bra att ha med i sitt CV som merit, eller om du har funderar på om yrket passar dig.

Behöver jag ha med mig någonting till utbildningen?

Ja, en laptop för del 2 av utbildningen.

Kontakta oss för mer information