Tech & Innovation

Vi erbjuder olika typer av kompetensutveckling inom Tech & Innovation. Peter & Partner följer vilka trender och ny teknik som är aktuell och erbjuder utbildningar därefter. Ämnena inom dessa områden kan därför variera.

Vi erbjuder även företagsinterna utbildningar samt inspirationsföreläsningar för både ledningsgrupper och medarbetare, helt skräddarsydda efter era behov och er verksamhet.

Kontakta oss för mer information