Deltagare
+ 0

Sedan 2009 har vi utbildat människor över hela Sverige

Års efarenhet
+ 0

Vår samlade erfarenhet i projektledning och ledarskap

Nöjda kunder
+ 0

Våra kunder finns inom både offentlig och privat sektor

Berättelser från våra kunder

TEK Kompetens- Projektledning & Ledarskap

Under många år har vi på Peter & Partner Utbildning haft ett nära samarbete med TEK Kompetens i Halland. TEK är en kompetens- och utvecklingspart ...

Praktisk Processledning -Processkartläggning – Anna, Enköpings kommun

Anna Ryding, utvecklare på Enköpings kommun, har under våren gått vår utbildning Praktisk Processledning -Processkartläggning. Utbildningens mål är a ...
Enköpings kommun

Campus Värnamo -Projektledarutbildning

På Campus Värnamo driver man framgångsrikt ESF-projektet Kompetensutveckling Småland+.  Projektet är en fortsättning av de framgångsrika kompetensutv ...
Campus Värnamo