WBS – Verktyget som hjälper dig att planera och strukturera dina projekt

Projektledarutbildning

Som projektledare är det inte alltid lätt att hålla koll på alla bitar som behöver falla på plats för att ett projekt ska bli till en framgång. Många gånger kan det kännas som att man slåss mot klockan och att allt arbete kräver oändliga resurser. Men det finns ett verktyg som kan underlätta arbetet och göra det mer hanterbart – WBS, eller Work Breakdown Structure på engelska.

WBS är ett verktyg som hjälper projektledaren att planera och strukturera det arbete som behöver utföras. Genom att bryta ner projektet i mindre, mer hanterbara aktiviteter kan man få en bättre överblick över arbetet som ska utföras och på så sätt underlätta tids- och kostnadsberäkningarna. Att ha en tydlig struktur hjälper också till att sätta upp milstolpar och deadlines för projektet, vilket är viktigt för att hålla motivationen uppe och för att säkerställa att alla delar av projektet färdigställs i rätt ordning.

Exempel på WBS

WBS Exempel

WBS är mångsidigt och kan anpassas till nästan alla projekt. Oavsett om det handlar om att bygga en bro, utveckla en mjukvara, eller organisera en tillställning kan WBS hjälpa dig att bryta ner projektet i mindre aktiviteter som kan hanteras enklare. Detta är inte bara fördelaktigt för projektledaren utan även för hela teamet. Alla i teamet kan få en bättre förståelse för vilket arbete som behöver utföras och vad som förväntas av dem.

Ytterligare en fördel med WBS är att det hjälper dig att övervaka och kontrollera projektets framsteg. Genom att dela upp projektet i mindre aktiviteter kan man enkelt identifiera vilka delar som har utförts och vilka som fortfarande behöver arbetas med. Detta ger projektledaren en god överblick över hur arbetet framskrider och kan användas för att justera planen efter behov.

Slutligen gör WBS det enkelt att rapportera projektets framsteg till intressenterna. Genom att visualisera olika aktiviteter av projektet kan man förklara var man befinner sig i processen och vad som återstår att göra. Detta är en avgörande faktor för att skapa en god kommunikation mellan projektledaren, teamet och övriga intressenter.

WBS är alltså ett verktyg som kan användas för att organisera bättre, få en ökad effektivitet samt ett ökat fokus på projektets mål. Genom att använda WBS som en del av projektplaneringen kan projektledaren få en tydlig överblick över arbetet som behöver utföras och hela teamet kan bidra till att projektet blir en framgång.

Läs om hur du kan skapa en WBS tillsammans med ditt Team här >>

Vill du lära dig mer om WBS?

I våra projektledarutbildningar får du som deltagare skapa en WBS tillsammans med din projektgrupp.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Kontakta oss för mer information