WBS – Hur gör man?

Ladda ner vår mall längre ner på sidan!

WBS är ett kraftfullt verktyg som går ut på att ta reda på och beskriva vilka aktiviteter som behövs för att klara en viss delleverans eller mål.

När aktiviteterna ska arbetas fram är det en fördel om ni är flera som kan hjälpas åt. Du som projektledare sitter sällan på alla kunskaper själv.

De olika stegen:

  1. Sätt upp ett mål, delmål och delleverans som ska uppnås.
  2. Börja sedan med att beskriva de övergripande aktiviteterna som vi vet att vi behöver göra för att klara målet. När ni skapar aktiviteter, skriv gärna ner varje aktivitet på en post-it. Då blir det lättare att flytta runt aktiviteterna om det behövs.
  3. För varje övergripande aktivitet lägger ni till alla delaktiviteter som behövs för att bli klar med den övergripande aktiviteten.
  4. Dra ett streck mellan varje aktivitet och dess underliggande aktiviteter, så att det bildar en hierarki.
  5. För varje underliggande aktivitet lägger ni till de delaktiviteter som krävs för att bli klar med den underliggande aktiviteten.
  6. Fortsätt tills ni är nöjda och känner att ni har tillräcklig koll för att lägga till tidsbedömningar, resurser etc.
  7. För varje nivå ni bryter ner desto mer detaljerade aktiviteter får ni.

Ju fler identifierade aktiviteter som skapas desto bättre möjlighet har du att optimera projektet genom att utföra saker parallellt.

Exempel på en WBS

WBS exempel

När är det lämpligt att använda sig av verktyget WBS?

  • Planeringsfasen – för att ta reda på vilka aktiviteter som verkligen behöver utföras.
  • Genomförandefasen – när det tillkommer eller dras ifrån aktiviteter i projektet.

Behöver du hjälp med WBS eller något annat i din Projektledarroll?

Kontakta gärna oss för rådgivning och stöd. Du når oss enklast via Lisa Åkergren, , 0735-45 01 38

WBS mall

Kontakta oss för mer information