Praktisk Processledning -Processkartläggning – Anna, Enköpings kommun

Anna Ryding, utvecklare på Enköpings kommun, har under våren gått vår utbildning Praktisk Processledning -Processkartläggning. Utbildningens mål är att ge deltagaren verktyg och färdigheter för att framgångsrikt leda och optimera arbetsflöden inom sin organisation.

På frågan varför Anna valde att anmäla sig till utbildningen svarar hon:

– Jag och min chef har i medarbetarsamtal pratat om att jag ska gå en processledarutbildning. Hon hörde sedan av sig och sa att hon hade hittat denna hos er, så efter att jag hade kollat på innehållet anmälde jag mig.

Utbildningen, som bland annat vänder sig till verksamhetsutvecklare, chefer och ledare, utgår från upplevelsebaserat lärande där utbildaren varvar teori med praktiska övningar.

Anna, vad tyckte du om upplägget?

– Det var ett bra upplägg varvat med föreläsning, diskussioner och övningar. Jag uppskattade att det var tre dagar i rad, dels för resandet men också för att kunna ha helt fokus på utbildningen.  Vid detta tillfälle var vi endast två deltagare vilket jag först var lite skeptisk till men det blev väldigt bra. Lotta Clementz hanterade det väldigt bra och vi fick möjlighet att ställa väldigt verksamhetsnära frågor vilket jag uppskattade.

Nödvändigt med fungerande processer

Vår seniora konsult Lotta Clementz har lång erfarenhet av processledning, både inom offentlig och privat sektor. Lotta, varför är det så viktigt med fungerande processer i en organisation?

– När vi ser vår verksamhet som en övergripande process med delprocesser och projekt, så har vi också större förmåga att se hur saker och ting hänger ihop, när vi dubbelarbetar och vi får en förståelse för hur mitt arbete bidrar till den större helheten. Vi får då en naturlig förmåga att kvalitetssäkra verksamheten, med viss hjälp utav metodik och struktur, men också komma ifrån det som vi ofta skyller på är orsaken till svårigheter med förändring och utveckling, stuprörstänket. Det underlättar också för mig som ledare att styra verksamheten om vi har tydliga processer med delegerat ansvar och tydliga befogenheter, avslutar Lotta.

Tydliggör och våga leda

Under utbildningen får deltagaren träna på att kartlägga olika processer för att i nästa steg försöka hitta förbättringspunkter som gör att processen optimeras. För att skapa varaktig kunskap används ett praktikcase med övningar som följer en röd tråd, från identifiering till optimering av en process.

Anna, vad tar du med dig från utbildningen?

  • Tydliggörandet, att det inte kommer att gå att slutföra processen om inte uppdraget är tydligt från början och att alla inblandade har samma uppfattning om vad det är.
  • Att processledning innebär att leda och har man inte det mandatet så kommer processen inte att få ett bra utfall.
  • Att våga!
  • Jag tar också med mig själva strukturen av att arbeta med processer vid förändring.

Avslutningsvis

Kommer du kunna använda dina nya kunskaper i din nuvarande yrkesroll?

– Det kommer jag absolut att kunna göra, vi arbetar utifrån processer idag och det som vi ofta faller på är uppföljningen så det ska bli spännande att nu kunna testa det jag lärt mig och se om det kan bli någon skillnad. Förhoppningen är att börja direkt med någon mindre process så att vi kommer i gång för att sedan få det att sitta i alla olika processer som jag arbetar med.

Kontakta gärna Lisa Åkergren så berättar hon mer om utbildningen >>