Processledning Workshop

För specifika grupper som vill arbeta med processerna i sin verksamhet erbjuder Peter & Partner en skräddarsydd kombination av utbildning och workshop.

Det finns två mål med aktiviteten

  • Varje individ skall tillägna sig teori och praktik kring processledning i sin verksamhet.
  • Verksamheten skall ha genomfört ett antal skarpa arbetsuppgifter.

Målgrupp

Denna aktivitet är för specifika verksamheter inom en organisation. Det kan exempelvis röra sig om ledningsgrupper, Ekonomi, IT, Kvalitetsutvecklare, Projektledare och HR.

Inom vård och omsorg är detta en uppskattad aktivitet då man får möjlighet att under handledning arbeta praktiskt med sitt eget Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Upplägg

Innan aktiviteten kommer vi överens om innehållet och vilka delar inom processarbetet som är viktigast att hantera. Vi utser ett antal skarpa processer eller områden som skall hanteras.

Under workshopen varvas sedan teori med skarpt arbete på gruppens verkliga processer och verksamhet. Det kan exempelvis handla om att identifiera processerna i en verksamhet, kartlägga en specifik process, förbättra en process och så vidare.

Låter detta som en kurs för dig? Anmäl dig redan idag!

Är du fortfarande osäker, hör av dig så tar vi en diskussion. 

Boka nu

Kontakta oss för mer information