Praktisk Processledarutbildning -Processkartläggning

Nästa tillfälle 22-24/10 i Jönköping, säkra din plats idag!

Vårt mål med utbildningen är att ge dig verktyg och färdigheter för att framgångsrikt leda och optimera arbetsflöden inom din organisation.

Varför delta i vår Processledarutbildning?

Vår omfattande utbildning fokuserar på att utveckla ditt ledarskap och ge dig konkreta verktyg för att navigera genom processer inom olika verksamheter.

Tonvikt ligger på att du ska kunna:

 • Identifiera processer i en verksamhet
 • Kartlägga en process
 • Förbättra en process

Målgrupp

Processledarutbildningen riktar sig till alla som är involverade i arbete med processer, oavsett befattning. Tidigare deltagare inkluderar chefer, projektledare, kvalitetsutvecklare, strateger och verksamhetsutvecklare.

Vad omfattar kursen?

Genom att använda den beprövade Processmodellen, sätter vi fokus på ledarskap, delaktighet och praktisk genomförbarhet inom organisationer. Du kommer att lära dig identifiera, kartlägga och förbättra processer, samt utveckla förmågan att leda grupper genom dessa aktiviteter.

Exempelvis behandlas följande moment

 • Processer/arbetsflöden i organisationen
 • Processbaserad verksamhetsutveckling
 • Kunder och intressenter
 • Mål, vision och strategi
 • Identifiering av processer
 • Huvudprocesskartan
 • Olika typer av processer
 • Kartläggningsmetodik
 • Mätningar och mätpunkter
 • Införande och driftsättning av förbättrade processer
 • Arbete med ständiga förbättringar.
 • Förändringsledning
 • Ledarskap

Upplägg

Vår kurs strävar efter att svara på frågan ”Hur gör man?” snarare än ”Vad är processledning?”. Genom en kombination av teori och praktiska övningar får du de färdigheter som krävs för att framgångsrikt tillämpa processledning i din organisation.

Mål & syfte

Efter avslutad utbildning kommer du att ha både kunskap och färdigheter för att omedelbart tillämpa dessa inom din verksamhet. Vårt mål är att du ska kunna arbeta med och utveckla arbetsflöden för att optimera verksamhetens effektivitet.

Låter detta som en kurs för dig? Anmäl dig redan idag!

Är du fortfarande osäker, hör av dig så tar vi en diskussion. 

Boka nu

Kontakta oss för mer information