Personligt Ledarskap

Nu har du chansen att utveckla och fokusera på dig själv och ditt personliga ledarskap! Du kommer att lära känna dig själv, dina styrkor och svagheter samt skapar förståelse och insikt kring andra människors beteende.

I kursen ingår en IPU Profilanalys som visar på vilken beteendestil som just du har. Läs mer om analysen här >>

Grunden i allt ledarskap är att leda och förstå sig själv. Det kanske låter självklart men många tror att det är bara ledare och chefer som behöver använda sig av ledarskap, men sanningen är att individer som inte klarar av att ta ansvar eller leda sig själv på ett bra sätt, utgör ofta enbart en kostnad för sin organisation.

För att kunna leva upp till kraven som ofta ställs, behövs insikt, kunskap och träning för att förstå det egna ansvaret som medarbetare och kollega.

Mål & Syfte

Målet med utbildningen är att du som deltagare får större förståelse för dig själv. Vad är det som driver dig framåt och vilka hinder finns i din väg?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om och utveckla dig själv samt förstå vad det innebär med personligt ledarskap .

Ur Innehållet

  • Lära sig leda och förstå sig själv
  • KASAM
  • Beteendeprofil (DISC)
  • Kommunikationsprofil
  • VAK
  • Kolbs lärstilar
  • Drivkrafter
  • Motivation
  • Personlig effektivitet

Självinsikt är grunden till förändring och utveckling. Vilken person är du, vilka är dina styrkor och svagheter?

Vi använder övningar och analyser för att öka självinsikten och ge oss svar på frågor om oss själva. Vi arbetar med konkreta exempel för att skapa bestående insikt som bygger på individuell utveckling.

Till detta lägger vi ett antal verktyg som du får med dig hem.

Vad säger andra om utbildningen?

”Bra kursmaterial, kursledare hade mycket kompetens inom ämnet”

”Bra lärare, väldigt nöjd med upplägget!”

Upplägg

Vi genomför utbildningen under 2 dagar som lärarledd. Utbildningen är reflekterande, mycket diskussioner och insikter skapas. I utbildningen ingår teori, praktik, modeller och självskattningsövningar. Materialet som följer är ett bra stöd för kommande uppdrag och även i din vardag.

Låter detta som en kurs för dig? Anmäl dig redan idag!

Är du fortfarande osäker, hör av dig så tar vi en diskussion.

Boka nu

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information