Vitecsoftware- Personligt Ledarskap

Förra året gick Mette och Linda vår utbildning i Personligt Ledarskap och vi var nyfikna på hur de har använt sina nya lärdomar och kunskaper i sitt arbete.

Upplägg

Personligt Ledarskap är reflekterande, mycket diskussioner och insikter skapas. I utbildningen ingår teori, praktik, modeller och självskattningsövningar. Materialet som följer är ett bra stöd för kommande uppdrag och även i din vardag.

– Jag använder mina nya kunskaper när jag samarbetar med mina kollegor då vi är väldigt olika samt i mina kundrelationer, säger Mette.

– Jag har tagit med mig kunskapen av hur andra kan uppfatta mig och hur jag kan läsa av och bemöta kunder på bästa sätt fyller Linda i. Jag har gått med i ett projekt angående vår grupps personliga utveckling/autonomi och har där kikat igenom vårt material för att få i gång frågor med gruppen, fortsätter hon.

Tankar som dykt upp en tid efter

Man skulle behöva gå en kortare variant 1 ggr/år för att inte glömma bort. När det gått en tid glömmer man lätt bort vad man ska tänka på gällande sig själv och att det är nyttigt att reflektera över sig själv och hur man ska jobba för att få med sig olika människor i en grupp, säger de båda deltagarna.

En sak stack ut lite extra

– Det var spännande att få veta hur andra kan uppfatta mitt sätt att vara men på ett negativt sätt, saker som kan störa andra, säger Linda.

Peter & Partner Utbildning med 3 ord

  • Professionella, lättförståeliga, bra, tycker Mette.
  • Kompetenta, utbildande och seriösa, flikar Linda in.

En varmt rekommenderad utbildning

Vi frågade deltagarna vad de skulle säga till de som funderar att gå utbildning hos oss.

– Kan varmt rekommenderas. Bra utbildningar med bra upplägg, tycker Mette.

– Den här utbildningen som jag gick på gav mig jättemycket både privat och i mitt arbete, säger Linda.

Slutord

Deltagarna avslutar:
– Tackar för bra utbildning!
– Tänker ofta tillbaka på utbildningen, på övningar vi gjorde och samtal vi hade. Var verkligen bra dagar!

Om Vitec
Vitec Bygg & Fastighet bygger och förvaltar affärssystem för fastighet och byggbolag, som ska underlätta för kundernas vardag. Läs mer om Vitec>>

Personligt Ledarskap
Gå till utbildningen Personligt Ledarskap>>