Crash course: Fem nycklar för lyckade projekt

Behöver du få en ökad förståelse för vilka som är de viktigaste nycklarna för ett lyckat projekt? Då är denna Crash course för dig. Under två timmar kommer du som deltagare få förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att lyckas med ditt projekt.

Vem passar kursen för?

Kursen passar chefer och medarbetare som vill öka sin förståelse för projekt som arbetsform och vad som krävs för att lyckas med sina projekt. Inga förkunskaper krävs.

Kursens innehåll

Kursen inleds med en introduktion till projekt som arbetsform för att därefter belysa vilka utmaningar en projektledare har. Vi kommer därefter gå igenom fem viktiga nycklar för lyckade projekt. Punkterna som gås igenom är:

  • Vikten av projektplanering
  • Målformulering
  • Roller i ett projekt
  • Projektstyrning
  • Förankring av ett projekt

Kursen avslutas med tips kring hur du som deltagare kan fortsätta din utveckling som projektledare.

Kursens upplägg

I denna modulkurs använder utbildaren sig av olika typer av innehåll:

  • Information
  • Instruktion
  • Frågor och svar

Är du mer i behov av en djupare utbildning rekommenderar vi någon av våra Projektledarutbildningar, läs mer här >>

Boka nu

Kontakta oss för mer information