Företagsanpassad utbildning

Peter & Partner erbjuder er som företag/organisation anpassade utbildningar som passar era behov och önskemål. Det finns många fördelar att kompetensutveckla sig i en grupp:

 • Innehållet bestäms tillsammans, då våra utbildningar är uppbyggda i moduler kan man enkelt lägga till eller plocka bort valda delar. Det går självklart att köra befintliga standardkurser också.
   
 • Plats & tid anpassas efter er, ni väljer vart och när utbildningen ska genomföras. På så sätt försvinner kostnader för resor och boende.
   
 • Kostnadseffektiv utbildning, vi har mycket förmånliga priser på våra företagsutbildningar. 
   
 • Gemensam aktivitet, en utbildning tillsammans stärker gruppens sammanhållning.
   
 • Samma kunskapsnivå, genom att alla går samma utbildning säkerställs kunskapsnivån hos gruppen.

Läs mer om vår projektledarutbildning här.

Kontakta oss

Vill du ha mer info?

,