Alvesta kommunkoncern- Projektledarutbildningar

Under hösten har vi på Peter & Partner fått förtroendet att genomföra en omfattande kompetensutvecklingsinsats i Projektledning för medarbetare i Alvesta kommunkoncern. Insatsen har bestått av tre olika utbildningar där målgruppen har varit Projektledare, Projektmedarbetare & Projektbeställare.

– Genom praktiska och träffsäkra utbildningar har vi i Alvesta kommunkoncern höjt kompetensnivån bland våra medarbetare på alla nivåer, säger Pär Svensson, IT- och digitaliseringschef i Alvesta kommunkoncern.

Utbildningsinnehållet

Utbildningen för projektledare är praktisk där kortare teoretiska genomgångar blandas med mycket diskussioner och praktiska övningar. Under utbildningen har deltagarna fått ta sig igenom ett fiktivt projekt från start till mål. De har fått testa på olika verktyg såsom WBS, Gantt och Riskanalys.

– Genom att deltagarna får testa på de olika verktygen i ett ”riktigt” projekt fördjupar det deras kunskaper, säger Peter Davidson,  partner & utbildningskonsult på Peter & Partner.

Nöjda deltagare

Vad tyckte då deltagarna om utbildningarna? Pär Svensson säger:

– Det har varit ett fantastiskt gensvar bland deltagarna, de är väldigt nöjda, både med utbildningarna och med Alvesta kommunkoncerns satsning på detta. De är motiverade att börja använda sina nya kunskaper i sina projekt.

Bra förutsättningar

– Genom att Alvesta kommunkoncern har tagit ett helhetsgrepp kring Projektledning ger det bra förutsättningar att dra nytta av den nya kunskapen i sin organisation, säger Peter Davidson.

Ny projektmodell

Nu när kunskapen är på plats bland medarbetarna är det dags att gå in i fas 2, skapa en projektmodell med tillhörande handbok.

– Genom att vi skapar en Projektmodell anpassad för vår kommun skapar vi goda förutsättningar att arbeta med projekt på ett effektivt och bra sätt säger Pär Svensson. Vi är glada att kunna fortsätta samarbetet med Peter & Partner!

Arbetet kommer att pågå under våren tillsammans med Alvesta kommunkoncern.