Fiktivt case -Frostviks friskvårdsprojekt

I kommunen Frostvik arbetar ca 5 000 personer. Hälsostatistik och medarbetarundersökningar har tydligt visat på behovet av förbättrade hälsobefrämjande insatser. En ökande trend i sjukfrånvaro och rapporter om stressrelaterade problem bland de anställda ringar in problemet och lyfter fram behovet av omedelbara åtgärder. Kommunledningen har därför valt att göra en satsning för att vända på denna trend. Läs hur vår projektledare Elias tar sig an uppgiften.

Kontakta oss för mer information