Region Östergötland- Projekt & ledarskapsutbildningar

Peter & Partner har haft ett samarbete med Region Östergötland sedan 2017 och 2021 fick vi fortsatt förtroende att vara deras partner vad gäller kompetensutveckling inom Projektledning.

– Vi är glada att fortsätta arbetet tillsammans med Peter & Partner på vår resa med att utveckla dels kompetensen kring projektledning och -styrning och därmed också projektmognaden i vår organisation, säger Emma Stockman och Lisa Erwing som är ansvariga för utbildningarna inom Region Östergötlands projektkontor.

Vår erfarenhet

Vi började vår resa tillsammans med Region Östergötland 2017 där vi tillsammans skapade utbildningar i Projekt, både en grundutbildning i deras projektmodell och en Projektledarutbildning. Under åren har Peter & Partner utbildat över 300 personer på Region Östergötland inom Projektledning.

-Vi har ett tätt samarbete med RÖ där vi kontinuerligt utvärderar och uppdaterar utbildningarna. Det gör att både RÖ och vi som leverantör kan utvecklas, säger Peter Davidson, ansvarig på Peter & Partner.

Både fysiska och digitala utbildningar

Utbildningarna genomförs i första hand fysiskt i RÖ:s lokaler, men under pandemin har vi fått anpassa oss och hela 2021 har vi levererat samtliga utbildningar digitalt via Zoom.

-Det har gått väldigt bra att växla över till en digital version av utbildningarna. Vi har anpassat upplägget efter situationen och deltagarna har varit nöjda att det fått möjlighet att kompetensutveckla sig även under pandemin, säger Peter Davidson.

Utöver utbildningar har vi också förtroendet att vara ett konsultativt stöd i Region Östergötlands olika projekt. Det ger oss en inblick i deras faktiska förutsättningar och utmaningar som vi kan ta med oss in i utbildningarna.

– Att samverka med en extern part ger oss både kraft och möjligheter till inspiration från projektvärlden utanför regionen, säger Emma. Tillsammans blir vi starkare, flikar Lisa in.

Vill du veta mer om hur Peter & Partner kan hjälpa din organisation, hör av dig så tar vi en dialog!