Våra konsulter

Peter & Partner erbjuder olika konsulter inom våra områden. Några av dem kan du läsa om här.

Peter Elm utbildar inom Ledarskap, Teamutveckling och Personlig Utveckling - Projektledarutbildning

Peter Davidson utbildar inom Projektledning, Affärsutveckling, Processledning & Ledarskap - Projektledarutbildning

Peter Elm, Grundare & Utbildningskonsult
Utbildar inom Ledarskap, Teamutveckling,
Personlig Utveckling. Genomför IPU-analyser.

Peter Davidson, Grundare & Utbildningskonsult
Utbildar inom Projektledning, Affärsutveckling,
Processledning & Ledarskap.

Lotta Clementz, Utbildningskonsult Utbildar inom Ledarskap, Förändringsledning,  Medarbetarskap & Projektledning - Projektledarutbildning

Yvonne Sjöberg, Utbildningskonsult Utbildar inom olika områden inom Arbetsmiljö samt Krishantering och Hot & våld i arbetslivet - Projektledarutbildning

Lotta Clementz, Utbildningskonsult
Utbildar inom Ledarskap, Förändringsledning,
Medarbetarskap & Projektledning

Yvonne Sjöberg, Utbildningskonsult
Utbildar inom olika områden inom Arbetsmiljö
samt Krishantering och Hot & våld i arbetslivet. 

Susanne Lind utbildar inom Projektledning, Marknadsföring & kommunikation - Projektledarutbildning
Susanne Lind, Utbildningskonsult
Utbildar inom Projektledning, Marknadsföring &
kommunikation.