Utbildningsformer

Peter & Partner erbjuder olika typer av utbildningsformer, Fysisk utbildning, Digital utbildning, E-learning och Blandad lärmiljö. Beroende på insatsens förutsättningar samt vilka utbildningsmål som finns rekommenderar vi olika alternativ. Kontakta oss så guidar vi er rätt!

Fysisk Utbildning

Utbildningen genomförs på plats hos kunden eller i annan utbildningslokal. Vi anser att det fysiska mötet mellan människor är en viktig del för att skapa kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. I första hand rekommenderar vi just denna utbildningsform om rätt förutsättningar finns.

Digital/distansutbildning

Med distansutbildningar avser vi utbildningar där utbildare och deltagare befinner sig på distans och inte i det fysiska rummet. Primärt är distansmomenten i utbildningen lärarledda i realtid där vi alla är uppkopplade och närvarande samtidigt, det kan även förekomma eget hemarbete. Detta alternativ kan vara att föredra om det finns reserestriktioner med mera.

Blandad lärmiljö

I den här varianten blandar vi både fysisk och digital utbildning. Det kan röra sig om lite längre utbildningsprogram där vissa träffar och övningar genomförs digitalt.

E-learning

Vi erbjuder inspelade moduler inom Microsoft 365. Du kan välja att köpa dessa separat alternativt som komplement till en liveutbildning.

Kontakta oss för mer information