Teamutveckling med DISC

Peter & Partner erbjuder Beteende/DISC-analys för att stärka gruppen/teamet. Genom att förena en grupps profiler i ett grupphjul kan man se hur sammansättningen ser ut. Det skapar en god förståelse kring gruppens förutsättningar samt styrkor och svagheter. Det ger också bra verktyg att använda för att utveckla gruppen.​

Förståelse för varandra – Genom att förstå sig själv skapar man också förståelse för andra människor och deras behov.

Gruppens styrkor & svagheter – Under en gemensam genomgång presenteras gruppens sammansättning, dess styrkor och svagheter.

Teamutveckling – Profilhjulet ger de grunder som behövs för att se på hela gruppens sammansättning samt den öppenhet som behövs för att utveckla en grupp.

Organisationsutveckling – Summan av individernas utveckling är organisationens utveckling. Skapas förbättrad kommunikation, ökad självkännedom och medvetenhet ökar potentialen för hela organisationen.

Upplägg

Teamet gör först en individuell Profilanalys som gås igenom tillsammans med konsulten (ca 2h). Därefter skapas en Grupprapport med ett Profilhjul där samtliga deltagare finns med.

Teamet har en gemensam gruppgenomgång tillsammans med konsulten (ca 3 h). Där tittar man på gruppens som helhet, vilka styrkor gruppen har samt vilka beteendestilar som det kan råda brist på eller rent av saknas vilket påverkar gruppens dynamik på olika sätt.

Boka nu

Kontakta oss för mer information