Vad är egentligen Emotionell Intelligens och varför är den viktig?

EQ

Emotionell intelligens (EI), är en förmåga att känna igen, förstå och hantera våra egna och andras känslor. EQ är måttet vi använder. Att ha en hög Emotionell intelligens är en viktig egenskap, både i det privata och i arbetslivet.

När man mäter Emotionell intelligens utgår man från en Intrapersonell och en Interpersonell del:

Intrapersonell mäts i tre moment:

Självmedvetenhet – Förmåga till självkännedom genom en realistisk syn på egna känslor, styrkor, svagheter, drivkrafter, värden och mål samt ha insikt i dessas påverkan på andra människor, medan man använder magkänslan balanserat för att vägleda till beslut.

Självreglering – Inbegriper att kunna kontrollera eller omdirigera olämpliga känslor, impulser och sinnesstämningar samt anpassa dem efter förändrade omständigheter. Det gäller helt enkelt att tänka till innan man handlar.

Motivation – Låta känslorna hjälpa till att vägleda mot (främst djupare) mål med energi och ork.

Interpersonell mäts på två delar:

Empati – Ana vad andra människor känner, särskilt vid beslutsfattande.

Social förmåga – Hantera känslor väl i relationer, avläsa situationer korrekt, påverka andra att röra sig i önskad riktning samt använda denna kombinerade förmåga för att lösa problem och bygga nätverk.

EQ allt viktigare

Studier har visat att den Emotionella intelligensen blir allt viktigare på arbetsplatser och i andra sociala miljöer. Faktum är att många arbetsgivare börjar se EQ som en viktigare förmåga än IQ vid rekrytering.

Så hur kan man förbättra sin Emotionella intelligens och bli mer framgångsrik? Det finns flera sätt att göra det. Ett sätt är att arbeta med självmedvetenhet, vilket handlar om att bli medveten om sina egna känslor och hur de påverkar ens beteende. Det inkluderar att observera sina egna känslor och hur de kan hindra eller hjälpa en process. Att vara medveten om sina känslor är nyckeln till att förbättra ens förmåga att hantera dem.

En annan viktig faktor är att utveckla vår empatiska förmåga. Det handlar om att lära sig att sätta sig in i andras skor och förstå hur de känner. Genom att förstå andras känslor kan vi hantera konflikter och kommunikationsproblem på ett effektivt sätt och bygga starkare relationer. Att se världen från andras perspektiv och förstå den emotionella upplevelsen de går igenom är en viktig faktor i att utveckla vår EQ.

Det finns olika verktyg som vi kan använda för att utveckla vår EQ, exempelvis mindfulness och medveten andning. Att meditera och fokusera på medveten andning kan bidra till att minska stress samtidigt som det ökar vår självmedvetenhet och kontroll över våra känslor.

Vill du veta vilken Emotionell intelligens du har? Vår analys IPU EQ mäter just detta. Kontakta oss idag så berättar vi mer.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Kontakta oss för mer information