Johanna ny på jobbet

Mellanchefen Emma, har nyligen välkomnat Johanna, den nyaste medlemmen i hennes team. Johanna kommer med relevant erfarenhet från tidigare positioner men står inför en rad nya utmaningar i detta kritiska projekt, där hennes insatser är centrala för företagets framtid. För att Johanna ska kunna komma i gång och arbeta självständigt på kort tid, bestämmer sig Emma för att tillämpa situationsanpassat ledarskap.

De inleder med ett personligt möte där Emma och Johanna utforskar Johannas bakgrund, hennes nya roll och vad som förväntas av henne i projektet. Genom att skapa en välkomnande atmosfär, uppmuntrar Emma till öppen dialog och ger Johanna utrymme att uttrycka eventuella frågor eller idéer.

Observationer under projektets initiala skede visar att Johanna känner sig bekväm med vissa delar av sitt nya arbete, medan andra områden framkallar osäkerhet. Emma identifierar att Johanna är på ”U2”-nivån enligt Hersey och Blanchards teori om situationsanpassat ledarskap, vilket innebär att hon har kompetens men fortfarande kräver vägledning och stöd.

För att möta Johannas unika behov anpassar Emma sitt ledarskap på följande sätt:

S1 – Instruera: Emma tillhandahåller klara direktiv och förväntningar på Johannas arbetsuppgifter, detaljerar processer och mål för att försäkra att Johanna förstår sina ansvarsområden.

S2 – Coacha: Utöver att ge instruktioner, motiverar Emma också Johanna genom att dela visionen bakom projektet och understryka hur viktig Johannas roll är för dess framgång.

S3 – Stödja: Emma fortsätter att erbjuda sitt stöd, lyssnar på och adresserar Johannas frågor, och är alltid redo att ge vägledning. Hennes närvaro och tillgänglighet säkerställer att Johanna känner sig trygg i sitt arbete.

Med en dynamisk och situationsanpassad ledarskapsmetod försäkrar Emma att Johanna inte bara snabbt blir en integrerad del av teamet utan också får det stöd och de resurser som krävs för att hon ska kunna navigera sin nya roll med förtroende.

Denna metod tillhandahåller en grund för en positiv och stärkande arbetsmiljö där Johanna har möjlighet att växa, bidra effektivt till projektet, och framför allt, lyckas i sin nya roll.

Kontakta oss för mer information