Vilket värde medför Diplomerad Projektledare?

Att gå vårt utbildningsprogram Diplomerad Projektledare skapar naturligtvis utveckling för utbildningsdeltagaren, men också för deltagarens företag/organisation. Det kan ibland vara svårt att se de långsiktiga fördelarna när man står inför valet att investera i kompetensutveckling. Vi har därför försökt att konkretisera vilka fördelar som faktiskt finns och varför det är viktigt för organisationens utveckling.

Vilken typ kunskap får deltagaren med sig från utbildningsprogrammet?

Till en början skiljer vi på föreläsning och utbildning. Föreläsning innehåller få möjligheter till interaktion och dialog, vilket lämnar nästan helt över ansvaret på deltagaren att själv tolka, förstå och senare använda kunskapen utan någon egentlig verifiering på förståelsen. En utbildning är mer fokuserad på en process, där stor del av lärandet sker genom mötet och dialogen mellan människor, där man får reda på, tränar och utbyter ”know-how”. Om man ser till att kunskap också ska kunna omsättas till praktiskt nytta är utbildningsalternativet i princip alltid att föredra. Inom Peter & Partner använder vi devisen ”Människan bakom rollen”, med det menas att vi inom P&P lägger extra stor vikt vid kunskapsgenerande lärprocesser i kombination med kunskapsinnehållet. Det är vår framgångsfaktor, vi jobbar inte bara med det ena, utan allt hänger ihop. Som kund eller deltagare på P&Ps utbildningar kan du alltid räkna med ett stort kunskapsinnehåll som snabbt kan omsättas i praktiken i den egna verksamheten. Det är vårt signum!

Hur kan kunskapen användas i organisationen?

Rätt använd kunskap som kan omsättas i praktiken är en av de billigaste investeringarna man kan göra. Ibland pratar man om ROI som ett mått om det är värt investeringen eller inte. Tänk dig att verksamheten driver 10 projekt om året, med budget på 1 MSEK vardera. Det ger 10 MSEK per år i projekt. Statistiken säger att minst 5 av 10 av dessa projekt blir dyrare, låt säga med 20% vilket inte alls är ovanligt. Det ger 200 000*5= + 1 MSEK i extra utgifter. Studier visar att mycket av de extra kostnaderna beror på brister i projektet. Med modern projektkunskap i organisationen kan den extra kostnaden undvikas, samtidigt som man kan effektivisera de projekt som lyckades. Detta till en utbildningskostnad som ligger på kanske 100 000–200 000 kr. När man får det svart på vitt är valet ganska enkelt!

Viktigt att tänka på är att, som med vilken produkt som helst, det förutsätter att man faktiskt använder förvärvad kunskap från utbildningen, och inte bara kör på som innan.

Vad vinner organisationen långsiktigt på det?

Sanningen är att inga verksamheter klarar sig utan kunskaper. Få verksamheter klarar sig i det långa loppet utan att förnya och förädla kunskaperna och sina förmågor. Under 90-talet pratade man mycket om det livslånga lärandet och vikten av den lärande organisationen är lika aktuell som någonsin. Förmågan att ta till sig nya kunskaper är en framgångsfaktor och en överlevnadsfråga på sikt. Men all kunskap förvärvas inte via utbildning, utan också genom kollegor och från vår omvärld. Det är därför en god idé för alla verksamheter att jobba med sin ”knowledge management”, där utbildning är ett av flera sätt att möta behoven.

Vi vill höra från dig!

Vill du veta mer?

Är du nyfiken att veta mer eller vill du kanske bolla dina idéer och tankar kring din egen utveckling? Boka in ett kostnadsfritt möte med Lisa.

 

Boka här

Kontakta oss för mer information