Vår pedagogik

Peter & Partners erbjuder utbildningar som har hög inlärningseffektivitet och kombinerar ämneskunskaper med erfarenhet och högt lärvärde. Vårt Upplevelsebaserade lärandekoncept är beprövat och skräddarsys för att passa deltagarnas förkunskaper och erfarenheter.

Vi fokuserar på att snabbt kunna omsätta förvärvade kunskaper i praktisk tillämpning inom fortbildning av yrkesverksamma. Våra korta kompetensutvecklingsinsatser ställer höga krav på deltagarna för att optimera teori och praktik i deras egen verksamhetssituation.

Genom att kombinera teoretiska och praktiska moment i våra utbildningar skapar vi en stark koppling mellan kunskap och praktisk användning. Inte bara det, utan vi är extra noga med detaljerna så att själva utbildningens flödes också kommer i logisk ordning kopplat till verkliga situationer. Vi fokuserar på att erbjuda en engagerande lärandemiljö där deltagarna får möjlighet att analysera och utvärdera möjligheterna med det som lärs ut.

Vissa av våra utbildningar avslutas med en kunskapsverifiering och diplomering som består av både teoretiska och praktiska moment. Genom att medvetet lägga kunskapsprovet 1-2 veckor efter avslutad utbildning förstärker vi inlärningen och hågkomsten.

Vår metodik, inkluderar även våra utbildare, där samtliga uppfyller högt ställda krav på: Kunskap och praktisk erfarenhet av ämnet, pedagogisk förmåga, samt vilja och nyfikenhet att utvecklas.

Vi har utbildat en god bit över 10 000 chefer, projektledare, ledare och medarbetare inom olika verksamhetsområden, där med framgång tillämpat vår läreffektiva programutvecklingsmetod.

Genom vår engagerade och pedagogiska nivå höjer vi motivationen och garanterar hög kvalitet i våra utbildningar.

Kontakta oss för mer information