Våra konsulter

Peter & Partner erbjuder olika konsulter inom våra områden. Några av dem kan du läsa om här.

Peter Elm, Grundare & Utbildningskonsult
Utbildar inom Ledarskap, Teamutveckling,
Personlig Utveckling. Genomför IPU-analyser.

Peter Davidson, Grundare & Utbildningskonsult
Utbildar inom Projektledning, Affärsutveckling,
Processledning & Ledarskap.

Susanne Lind, Utbildningskonsult
Utbildar inom Projektledning, Marknadsföring &
kommunikation.

Yvonne Sjöberg, Utbildningskonsult
Utbildar inom olika områden inom Arbetsmiljö
samt Krishantering och Hot & våld i arbetslivet.