Våra konsulter

Peter & Partner erbjuder olika konsulter inom våra områden. Några av dem kan du läsa om här.

Peter Elm utbildar inom Ledarskap, Teamutveckling och Personlig Utveckling. 

Peter Davidson utbildar inom Projektledning, Affärsutveckling, Processledning & Ledarskap.

Peter Elm, Grundare & Utbildningskonsult
Utbildar inom Ledarskap, Teamutveckling,
Personlig Utveckling. Genomför IPU-analyser.

Peter Davidson, Grundare & Utbildningskonsult
Utbildar inom Projektledning, Affärsutveckling,
Processledning & Ledarskap.

Susanne Lind utbildar inom Projektledning, Marknadsföring & kommunikation.

Yvonne Sjöberg, Utbildningskonsult Utbildar inom olika områden inom Arbetsmiljö samt Krishantering och Hot & våld i arbetslivet. 

Susanne Lind, Utbildningskonsult
Utbildar inom Projektledning, Marknadsföring &
kommunikation.

Yvonne Sjöberg, Utbildningskonsult
Utbildar inom olika områden inom Arbetsmiljö
samt Krishantering och Hot & våld i arbetslivet.