Utvecklingsmetod

Peter & Partner Utvecklingsmetod ger högre effektivitet i kompetensutvecklingsinsatsen genom målinriktat och ett stegvist planerat genomförande som garanterar ett bättre resultat.

Erfarenheten från utbildning och utveckling av 1000-tals kursdeltagare har givit oss kunskap om den bästa metodiken. Peter & Partners Utvecklingsmetod beaktar aktivitet, samverkan och information/ dokumentation i varje steg för att garantera ett gott resultat.