Sök stöd för utbildning hos AFA

Peter & Partner Utbildning är godkänd utbildningsleverantör hos AFA Försäkring. Det innebär att din organisation kan söka stöd om ni anlitar oss för Arbetsmiljöutbildning för era chefer och/eller skyddsombud. 

AFA Försäkring kommer från och med den första januari 2021 att bevilja stöd till privata företag som utbildar sina chefer och skyddsombud inom arbetsmiljö. Det innebär att företag kan få ersättning för sina utbildningskostnader på grund- och fortsättningsnivå.

Stöd kan beviljas för

  • grund- eller vidareutbildning för chefer
  • vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud

Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

Förutsättningen är att företaget har tecknat kollektivavtal.

Kontakta oss för mer information!

Kontakta oss

Tillfällen för den öppna kursen

,