Utbildning för Projektmedarbetare

Många av alla de aktiviteter som hanteras inom organisationer i dag klassas och drivs i projektform. Deltagare i projektet måste förstå och förhålla sig till de regelverk och strukturer som alltid bör omge ett projekt. Att vara projektledare innebär inte att man själv skall driva och genomföra projektet, det finns alltid människor runt ett projekt som är projektmedarbetare. Denna grupp måste naturligtvis också förstå vad som gäller, hur de skall verka för att projektet ska bli framgångsrikt.

Projektmedarbetarna måste förstå att sällan är lagarbete så viktigt som i ett projekt. Det krävs snabb kommunikation och full förståelse. Framför allt måste alla sträva efter samma tydliga mål. Genom en grundläggande och generell projektmodell ger vi dig insikt om värdet av planering, tider, mål och roller. Framför allt lär vi alla som arbetar inom projektet att tala samma språk. Ju större delaktighet, desto bättre projektresultat.

Målet med utbildningen är att förbättra och öka förståelsen för alla som deltar i projekt. Utbildningen lämpar sig för alla typer av företag och organisationer. Utbildningen utgår från ett systematiskt tankesätt med fokus på de önskemål och krav som finns i ett projektuppdrag.

Ur innehållet

  • Vad är projekt?
  • Varför projekt?
  • Projektorganisation och roller
  • Projektets syfte och mål
  • Projektmodell
  • Projektets faser
  • Projektplanering, WBS
  • Riskhantering
  • Rapportering
  • Projektavslut

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar som projektmedarbetare eller som i framtiden kommer att göra det.

Är du fortfarande osäker, hör av dig så tar vi en diskussion. 

Boka nu

Bra att veta

Utbildningen genomförs som företagsintern.

Antal dagar: 1 dag, 9-16
Pris: Be om offert

Kontakta oss för mer information