MS Teams

 Vi erbjuder olika moduler i Microsoft Teams. En modul varar en halvdag, då ingår både teori och övningar.

Är ni en grupp som behöver specifik kunskap anpassar vi innehållet helt utefter era önskemål. Kontakta oss för mer information. Läs mer om Teams nedan.

Teams som mötesapplikation

Det du behöver för att snabbt komma igång med att boka och deltaga i Teams-möten. Vad Teams kan göra, bokning både via Outlook och Teams, hitta funktionerna i Teams, hantera deltagare och presentatörer.

 • Bjuda in till möte
 • Kamera och ljud
 • Hantera deltagare och presentatörer
 • Chatt och filer
 • Presentera och dela skärm
 • Inställningar och funktioner

Teams I – för samarbete och kommunikation

Grundläggande funktioner för att gå med i och skapa Teams-grupper. Hantera kanaler för konversation, bjuda in medlemmar och gäster samt och samarbeta med gemensamma filer. Det är en fördel att ha förkunskap motsvarande Office 365 & OneDrive.

 

 • Aktivitet och chatt
 • Skapa Teams-grupper och kanaler
 • Bjuda in och hantera medlemmar och gäster
 • Kanaler, flikar och konversationer
 • Göra en person, en kanal eller hela teamet uppmärksam på en konversation
 • Bifoga filer, redigera och samarbeta
 • Skapa möten i kanaler (samt Teams som mötes-app)

Teams II – struktur, appar och Planner

Mer om funktioner och inställningar och introduktion till appen Planner. Olika alternativ till best practice samt fördjupning gällande Sharepoint 365-grupper och siter.

 • Hantera filer i Teams och SharePoint
 • Mer om att redigera filer och samarbeta
 • Skapa egna taggar och uppmärksamma grupper
 • Kopplingen mellan Teams, 365-grupper och SharePoint
 • Flikar, filer och appar
 • Inställningar och aviseringar för kanaler
 • Inställningar och aviseringar för teams

Låter detta som en kurs för dig? Anmäl dig redan idag!

Är du fortfarande osäker, hör av dig så tar vi en diskussion.

Boka nu

Kontakta oss för mer information