Licensierad Projektledare – PPA

Efter programmet blir du Licensierad Projektledare inom valt tillämpningsområde. Programmet är inriktat på fördjupad projektkompetens, där det ställer större krav på yrkesmässig erfarenhet och profession i rollen som Projektledare. En licensierad projektledare kan uppvisa fördjupade kunskaper, både teoretiska och praktiska, inom projektledning.

Programlängd

Programmet omfattar totalt 4 dagar. 2+2 dagar samt individuell coaching vid två tillfällen inom 6 månader efter utbildningsmomenten. Licensiering ges vid fullständigt genomfört program med godkänt resultat.

Förkunskaper

För att ge dig bästa möjlighet att tillgodogöra dig programmet ska du ha:

 • minst två års arbetslivserfarenhet i rollen som projektledare
  kunskaper motsvarande P&P Diplomerad projektledare
 • minst 3 års arbetslivserfarenhet inom verksamheter som kandidaten kommer att driva projekt i.
 • vid diplomering från P&P eller annat institut, ska kandidaten ha drivit minst ett eget projekt innan ansökan till licensieringsprogrammet.

Mål

Deltagaren ska efter genomgånget program, visa upp en säkerhet och praktisk erfarenhet av att driva kvalificerade projekt i dess olika faser i enlighet med moderna metoder för projektledning.

The PlanMinder

Du får testa projektplaneringsverktyget The PlanMinder i 60 dagar kostnadsfritt. Läs mer om The PlanMinder

Antal deltagare

Min 6 – Max 15 deltagare per omgång.

Målgrupp

Programmet Licensierad projektledare vänder sig till personer som redan idag har jobbar som projektledare och som hunnit bygga på med egen projektledarerfarenhet, men som vill utveckla sig i sin profession som projektledare.

Programmet för licensierad projektledare vänder sig till personer som:

 • idag yrkesmässigt jobbar som projektledare, antingen som anställd eller konsult och som hunnit bygga på med egen projektledningserfarenhet och som vill ta nästa steg i sin profession som projektledare.

Upplägg & Innehåll Licenserad Projektledare – Projektledarutbildning

Programmet lägger extra fokus på ”management” i genomförandefasen, där vi även tar höjd för framtidsfrågor och utvecklingstrend inom projektområdet. Inom programmet arbetar deltagarna med leverans och resultatsäkring, målstyrning, problemlösning, uppföljning och prognostisering, nyttorealisering samt strategisk planering.

 • Innehåller scenarion (verkliga eller fingerade) som ska hanteras.
 • Individuell kompetens och utvecklingsplan för deltagarna
 • Coaching i skarpa projekt
 • Hemövningar
 • Fördjupning i metodik (mer fokus på genomförande)
 • Fördjupning i ledarskap (med fokus på komplexa team, distansledarskap)
 • Hur man leder en WBS-workshop
 • Skapande och genomförande av SWOT-analys
 • Riskgranskning
 • Kvalitetsgranskning i de olika faserna
 • Budget/prognosuppföljning
 • Bli en god mötesledare
 • Leda genom andra och delegera
 • Förståelse och planering för effekthemtagning
 • Rapportera och avrapportera
 • Summera och följa upp sitt projekt

Dokumentation

Deltagare i programmet får följande dokumentation:

 • Årligt licensbevis
 • PPT- presentationsmaterial, digitalt
 • Individuell utvecklingsplan
 • Medlemskap i projektnätverk
 • Inbjudan till årligt evenemang
 • Årlig Licens
 • 60 dagars gratis licens i projektplaneringsverktyget The PlanMinder

Programmet ger dig en licens, vilket innebär en slags ackreditering -En kvittens på att du innehar praktiska och aktuella färdigheter i rollen som projektledare. Licensen förnyas årligen i samband med akademins årsevenemang. Syftet med evenemanget är att ge licensierade deltagare tillgång till kunskapsutbyte och inspiration för framtiden.

Är du fortfarande osäker, hör av dig så tar vi en diskussion. 

 

Boka nu

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information