Kommunikation & prestation

Vi erbjuder en praktisk utbildning för dig som vill bli bättre på att kommunicera, presentera och framföra ditt budskap på ett övertygande sätt.

Utbildningen går igenom såväl retorik, teknik och kroppsspråk runt en presentation. Vi går igenom hur vi kan kommunicera på ett sätt som förstärker talet utifrån de sinnen vi kan påverka hos de som lyssnar. Vi lär oss hur vi retoriskt kan presentera på ett sätt så att det blir till en styrka för oss.

Vi lär oss att övertyga de som lyssnar, så att de tar åt sig budskapet på ett övertygande sätt. Vidare går vi igenom vikten av att använda olika typer av kommunikation beroende på vem man kommunicerar till. Genom att veta hur mottagarna bäst tar till sig information kan man kommunicera på ett än mer effektivt sätt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill bli bättre på att presentera och framföra ett budskap.

Ur innehållet

  • Lärstilar
  • VAK (Visuell, Auditiv och Kinestetisk)
  • Retorik
  • Kommunikationsstilar

Upplägg

Vi bygger utbildningen på praktik varvat med teori. Materialet som följer är alltid ett bra uppslagsverk i dina kommande uppdrag och i din vardag.

Mål

Målet med utbildningen är att få dig att bli tryggare i din roll att presentera och framföra dina budskap.

Låter detta som en kurs för dig? Anmäl dig redan idag!

Är du fortfarande osäker, hör av dig så tar vi en diskussion.

Boka nu

Kontakta oss för mer information