Beteende/DISC-analys

Beteende/DISC-analys är ett verktyg som ger personen en stor insikt kring sitt eget beteende, sina styrkor och svagheter samt sina utvecklingsmöjligheter.

Vi erbjuder en Beteende/DISC-analys som är ett verktyg för att utveckla organisationens potential. Genom ett enkelt personlighetstest där frågeformuläret tar cirka 10 minuter att fylla i databehandlas sedan materialet för att sedan analyseras av en certifierad konsult. Konsulten återkopplar sedan resultatet och ger varje person en stor insikt kring sitt eget beteende, sina styrkor och svagheter samt sina utvecklingsmöjligheter.

Genom analysrapporten och den personliga återkopplingen kan vi få svar på varför vi beter oss på vissa sätt i olika situationer, det ger också en bättre förståelse för andra människors beteenden samt kunskap kring deras styrkor och svagheter.

Beteende/DISC-analys används idag inom många olika områden. Här följer några exempel.

Ökad Självkännedom – Ökade kunskaper kring sig själv och sitt eget beteende är en viktigt grund för både ett bra medarbetsskap och ledarskap.

Medarbetarsamtal – Rapporten som skapas är en utmärkt utgångspunkt för ett medarbetarsamtal då den belyser utvecklingsområden.

Teamutveckling – IPU Profilhjul ger de grunder som behövs för att se på hela gruppens sammansättning samt den öppenhet som behövs för att utveckla en grupp.

Organisationsutveckling – Summan av individernas utveckling är organisationens utveckling. Skapas förbättrad kommunikation, ökad självkännedom och medvetenhet ökar potentialen för hela organisationen.

Versioner

Beteende/DISC-analys finns i olika versioner för bland annat Säljare, Chef/Medarbetare, Kundservice och Team.

Grupphjul

Genom att förena en grupps profiler i ett grupphjul kan man se hur sammansättningen ser ut. Det skapar en god förståelse kring gruppens förutsättningar samt styrkor och svagheter. Det ger också bra verktyg att använda för att utveckla gruppen.

Grupphjulet presenteras under en gemensam genomgång. Gruppens styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter gås igenom. Vi tittar på gruppen som helhet och redovisar vilka beteendestilar som det kan råda brist på eller rent av saknas vilket påverkar gruppens dynamik på olika sätt.

Boka nu

Bra att veta

Pris: 3 150 kr/rapport
2 h återkoppling ingår
Typ: Enskilt och i grupp

Vill du ha mer info?

Kontakta oss för mer information