EQ-analys

Vi erbjuder en EQ-analys som mäter vår Emotionella intelligens, EI, dvs vår förmåga att känna igen och förstå våra egna och andras känslor, att motivera oss själva och hantera känslor – hos oss själva och med andra.

Det är att vara medveten om när känslor kan släppas loss och när de bör hållas igen.

EQ står för emotional quotient, på svenska emotionell kvot, vilket är måttet på EI, emotionell intelligens.

”Känslans Intelligens” är verkligen vad bägge orden säger. Det handlar inte om att utnyttja känslorna så mycket som möjligt, utan om att balansera dem med intelligensen och med förnuftet. Balansen innebär att visa känslorna när det passar och hålla igen dem då det behövs. Med intelligensen kan man också sätta sig in i motsvarande situationer hos andra personer.

EQ mäts i en Intrapersonell och en Interpersonell del.

Intrapersonell mäts i tre moment:

  1. Självmedvetenhet – Förmåga till självkännedom genom en realistisk syn på egna känslor, styrkor, svagheter, drivkrafter, värden och mål samt ha insikt i dessas påverkan på andra människor, medan man använder magkänslan balanserat för att vägleda till beslut.
  2. Självreglering – Inbegriper att kunna kontrollera eller omdirigera olämpliga känslor, impulser och sinnesstämningar samt anpassa dem efter förändrade omständigheter. Det gäller helt enkelt att tänka till innan man handlar.
  3. Motivation – Låta känslorna hjälpa till att vägleda mot (främst djupare) mål med energi och ork.

Interpersonell mäts på två delar:

  1. Empati – Ana vad andra människor känner, särskilt vid beslutsfattande.
  2. Social förmåga – Hantera känslor väl i relationer, avläsa situationer korrekt, påverka andra att röra sig i önskad riktning samt använda denna kombinerade förmåga för att lösa problem och bygga nätverk.

Känslor är en informationskälla. Du behöver dem för att leva, du kan inte fatta beslut utan dem. Ibland jobbar de för dina tankar och ibland jobbar de emot dina tankar.

Boka nu

Kontakta oss för mer information