Innovationsledning

Innovation är ett aktuellt begrepp och används idag i ett flertal sammanhang, mer eller mindre innovativa. Utbildningen ger deltagaren inspiration och mod att använda innovativa metoder i sammanhang där det passar sig och, i en del fall, är direkt nödvändigt för framtidens utmaningar.

Med tanke på hur lägesbilden har varit med exempelvis pandemin är det inte osannolikt att vi hamnar i en verklighet där osäkerheten är stor och där vi tvingas till drastiska förändringar framöver. Då behöver vi vara redo.

Upplägget på utbildningen är upplevelsebaserad med en blandning utav teori med vetenskaplig grund och övningar kopplade till deltagarnas egna verksamheter. Deltagarna får också öva på att presentera sina idéer för varandra.

Inför utbildningen

Varje deltagare förbereder en kort presentation av ett behovsområde enligt modellen NABC, en modell som används i innovationssammanhang för att tidigt definiera värdeskapande i produkt- och tjänsteutveckling med användaren i fokus. Deltagarna får en tydlig instruktion inför den uppgiften och den beräknas ta 1-2 timmar.

Kursens upplägg

 • Inledning – Vi lär känna varandra
 • Introduktion till Innovation – vad innebär det och hur vi vill använda det som begrepp i de verksamheter vi jobbar i.
 • Presentation av modellen Innovation for Impact och dess fem steg
  1. Angelägna behov – vi lär oss vikten av att identifiera angelägna behov och olika metoder att göra detta på
  2. Värdeskapande – vi går igenom begreppet samt vad det innebär och för vem. Vi vidareutvecklar våra idéer på ett värdeskapande sätt.
  3. Eldsjäl – hur definierar vi en eldsjäl och hur tar vi hand om dem på bästa sätt? Vi går igenom Tillitsbaserat ledarskap.
  4. Innovativa team – Vad innebär det att etablera Innovativa team? Vi lär oss vikten av att ta hänsyn till både hårda och mjuka faktorer i sin verksamhet
  5. Organisatorisk förankring – Vi skapar förståelse kring att för att få lyckade resultat är det viktigt att arbetet är förankrat på rätt ställe.
 • Avslutning – Vi sammanfattar dagarna och var och en påbörjar en plan för sitt fortsatta arbete. Vi går igenom stöd som finns i olika sammanhang.

Låter detta som en kurs för dig? Anmäl dig redan idag!

Är du fortfarande osäker, hör av dig så tar vi en diskussion. 

Boka nu

Kontakta oss för mer information