Framtidens ledarskap för hållbar utveckling

Hållbarhet är ett begrepp vi använder oss utav idag inom många vitt skilda områden, både medvetet och omedvetet. För ökat hållbarhetstänk krävs ett medvetet sätt att leda och styra sin verksamhet, ännu mer idag när vi lever under ständig förändring, vilket vi blivit varse under de senaste årens pandemi.

Även synen på ledarskap och förändringsarbete har ändrats dramatiskt. Vi kan inte längre sätta tydliga målbilder över vart vi ska och hur vi ska ta oss dit, då omständigheter både i och runt vår verksamhet ständigt förändras och i en allt snabbare takt. Efter pandemin har detta blivit än mer påtagligt och framgång postpandemi kommer förutsätta andra sätt att agera.

Under den här utbildningen fördjupar vi oss i begreppet hållbarhet, både på samhällsnivå, verksamhetsnivå, men också på individnivå. Vad innebär det egentligen och hur kan vi tydliggöra begreppet på en nivå så att alla har möjlighet att känna sig delaktiga i ett hållbarhetsarbete och vi kan se att det genererar värde för oss som verksamhet.

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs på följande sätt:

 • Tillfälle 1 Halvdag, digitalt
 • Handledning individuell, ca 60 minuter
 • Tillfälle 2 Halvdag, digitalt
 • Handledning individuell, ca 60 minuter
 • Tillfälle 3 Halvdag, Digitalt

Syfte

 • Att öka kunskap och förståelse för begreppet hållbarhet i relation till vår verksamhet, vårt uppdrag i samhället samt oss som enskilda individer i verksamheten.
 • Få verktyg och börja använda dem, som ger oss en start på hur vi kan jobba som en lärande organisation kring begreppet social hållbarhet.

Målgrupp

Personer som vill få en ökad förståelse för begreppet hållbarhet i relation till sin verksamhet.

Innehåll

 • Definition av begreppet hållbarhet ur
  • Samhällsperspektiv
  • Verksamhetsperspektiv
  • Individperspektiv
 • Ledarskap för en lärande organisation
 • Social hållbarhet i våra verksamheter
 • Bygga tillit och förtroende
 • Ledarintelligens
 • Compassionträning
 • KASAM (Känsla av sammanhang)
 • Trecirkelsmodellen, aktivitet, stress och återhämtning

Låter detta som en kurs för dig? Anmäl dig redan idag!

Är du fortfarande osäker, hör av dig så tar vi en diskussion.

Boka nu

Bra att veta

Typ: Öppen och företagsintern
Antal dagar: 3 halvdagar + individuell coachning
Pris: 14 500 kr
Utbildningen sker digitalt via teams

Boka nu

Bra att veta

Typ: Öppen och företagsintern
Antal dagar: 3 halvdagar + individuell coachning
Pris: 14 500 kr
Utbildningen sker digitalt via teams

Kontakta oss för mer information