Effektiv projektledning med AI

Vill du bli en mer effektiv projektledare? Då är denna utbildning för dig!

Utbildningen fokuserar på hur AI-verktyg, som exempelvis ChatGPT, kan användas för att avsevärt effektivisera projektledning i praktiken. Den ger deltagaren kunskaper och verktyg för att integrera AI i planering och genomförande av projekt samt täcker användningen av AI för dokumentation, riskhantering och effektiv kommunikation inom projekt.

Utbildningens Mål

  • Att ge en övergripande förståelse för AI och dess tillämpningsområden inom projektledning.
  • Att utveckla praktiska färdigheter i att skapa dokumentation och beslutsunderlag med stöd av AI.
  • Att lära deltagaren att framgångsrikt integrera AI i projektledningen och undvika vanliga fallgropar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer med grundläggande kunskaper i projektledning som är intresserade av att utveckla sin kompetens i att använda AI-verktyg som ChatGPT för att effektivisera och förbättra sina projekt.

Utbildningens innehåll

  • Introduktion till ChatGPT: En grundlig genomgång av ChatGPTs funktioner och användningsområden.
  • Planering med AI: Användning av AI för projektplanering, resursidentifiering och riskbedömning.
  • Effektiv kommunikation och uppföljning: Skapande av dokumentation och rapporter med AI-stöd.
  • Kvalitetssäkring och riskhantering: Utveckling av AI-baserade protokoll och strategier för riskhantering.
  • Praktiska tillämpningar och scenarier: Workshops och rollspel för att anpassa ChatGPT till specifika projektbehov.
  • Framtidsspaning: Diskussion om framtida möjligheter och utmaningar med AI inom projektledning.

Upplägg

Kursen växlar mellan teoretiska inslag och praktiska övningar. Deltagarna kommer att engageras i interaktiva sessioner, inklusive grupparbeten och individuella övningar, för att tillämpa AI i realistiska projektscenarier. Inga förkunskaper om ChatGPT eller andra AI-verktyg krävs, då kursen börjar med en grundläggande introduktion och bygger upp kunskapen steg för steg. Ett pedagogiskt kursmaterial för fortsatt egen utveckling tillhandahålls också i samband med kursen.

Boka nu

Kontakta oss för mer information