Diplomerad Projektledare – Företagsintern

Nu har du chansen att få dina projektledare Diplomerade av Peter & Partner Utbildning!

Arbetsformen projekt ökar i snabb takt och för att hänga med i utvecklingen behöver organisationer öka sin förmåga att driva projekt på ett effektivt och lönsamt sätt. Det finns olika vägar att gå för att lyckas med detta, ett av de mest effektiva sätten är att kompetensutveckla sin personal. För att också säkerställa att medarbetarna faktiskt tagit in de nya kunskaperna kan man göra en kunskapsverifiering. Allt detta gör vi i vårt utbildningsprogram Diplomerad Projektledare.

Unik möjlighet

I vanliga fall genomför vi Diplomerad Projektledare som ett öppet schemalagt program där du kan anmäla dig och gå utbildningen tillsammans med andra organisationer. Nu öppnar vi även upp möjligheten att genomföra programmet som en företagsintern utbildning. Det innebär att vi kommer till er och genomför utbildningen för alla era projektledare. På så sätt effektiviseras insatsen och alla deltagare får samma kunskaper på en gång.

Efter utbildningen kommer deltagaren självständigt och i samråd med projektbeställaren, kunna bedöma, starta igång, planera och genomföra ett projekt med verktyg och metoder som går i linje med vedertagen praxis och standard.

För vem passar Diplomerad Projektledare?

Diplomerad projektledare passar dig som:

 • saknar eller har liten erfarenhet av professionell projektledning och kommer att kalla dig projektledare i din yrkesroll.
 • kanske har jobbat som projektledare i flera år eller lett ett antal projekt, men som inte fått med sig med sig vedertagen kunskap inom projektmetodik och ledarskap.
 • har generella kunskaper inom Projektledning och vill både fördjupa och verifiera dessa.

Dina kunskaper efter Diplomerad Projektledare

Du kommer att ha kunskaper kring moderna perspektiv på din roll som projektledare i din organisation. Efter utbildningen kommer du självständigt och i samråd med projektbeställaren, kunna bedöma, starta igång, planera och genomföra ett projekt med verktyg och metoder som går i linje med vedertagen praxis och standard. Du kommer dessutom få ett diplom som bevisar detta.

Dina förkunskaper

För att ge dig bästa möjlighet att få ut så mycket som möjligt av Diplomerad Projektledare bör du ha:

 • minst tre års arbetslivserfarenhet inom ett område där du kommer att driva projekt.
 • en anställning eller motsvarande som innebär att du yrkesmässigt kommer att arbeta som projektledare.

Peter berättar mer om utbildningsprogrammet

Upplägg & innehåll

Dag 1-3 Projektmetodik – hur gör man?

Första delen av Diplomerad Projektledare har fokus på projektmetodik, dvs vilka metoder och verktyg är bäst för dig att använda för att kunna lyckas med ditt projekt?

Tillsammans med utbildaren sätts projekt i sitt sammanhang genom att du får en överblick kring projekt som arbetsmetod samt ledning och styrning av verksamheter. Vi går vidare med hur man kan skapa effektiva och träffsäkra projekt.

Vi tar upp ämnen såsom:

 • förstå och arbeta utifrån projektmodell
 • ledning och styrning och organisation av projekt
 • att skapa och utveckla en projektidé, göra förstudie och definiera mål
 • att planera, strukturera och förbereda för att genomföra projekt
 • att leda, styra, följa upp och skapa kontroll i projekt
 • att leverera och lämna över projektets resultat samt nyttorealisering

Dag 4-5 Projektledarskap – hur leder man?

I andra delen av Diplomerad Projektledare fokuserar vi på att applicera kunskaper om ledarskap, där vi lägger extra fokus på ledarskap i projektledarrollen. Hur får du med dig dina projektmedlemmar på tåget så att de de engagerade?

Vi tar upp ämnen såsom:

 • förstå sig själv och andra
 • kommunikation
 • att snabbt få upp effektiviteten i tillfälliga arbetsteam
 • konflikthantering
 • kompetens och bemanning

Din diplomering

Efter utbildningen får du som deltagare får göra ett kunskapsprov som verifierar dina kunskaper. Därefter blir du diplomerad av P&P Project Academy.

Vad får du för material?

Du som deltagare på Diplomerad projektledare får följande dokumentation:

 • Diplom, efter godkänt prov
 • PPT- presentationsmaterial, digitalt
 • Övningsmaterial, digitalt
 • Projektmodell och mallar, digitalt
 • Projekthandboken
 • Medlemskap i projektnätverk
 • Fri tillgång till kommande digitala workshop
 • Inbjudan till årligt projektevenemang
 • 60 dagars fri tillgång till projektplaneringsverktyget The PlanMinder

Är du fortfarande osäker, hör av dig så tar vi en diskussion. 

 

Boka nu

Vanliga frågor

Vad ingår i utbildningen?

Kursmaterial och lunch + fika och du blir diplomerad av P&P Project Academy.

Kan jag gå utbildningen som privatperson?

Ja! För dig som funderar på att jobba som projektledare eller delprojektledare så kan det vara bra att ha med i sitt CV som merit, eller om du har funderar på om yrket passar dig.

Behöver jag ha med mig någonting till utbildningen?

Ja, en laptop för del 2 av utbildningen.

Kontakta oss för mer information