Att leda i förändring

Du som chef eller ledare står i centrum och har stort ansvar när det gäller att genomföra stora förändringar i din organisation, och du ställs ofta inför ett antal utmaningar när du försöker styra ditt arbetsteam i nya riktningar.

Vi erbjuder en digital utbildning där vi fokuserar på de fem vanligaste hinder som du som chef/ledare kan stöta på när du försöker hantera organisationsförändringar.

Efter en kort introduktion om varför det är viktigt att kunna leda förändringar och några exempel på framgångsrika organisationsförändringar tittar vi vidare på de fem viktigaste utmaningarna som följer med att leda förändringar.

Därefter går vi igenom varje utmaning mer i detalj så att du som deltagare får en förståelse för varför den uppstår och hur du framgångsrikt kan hantera den.

Utmaningarna är:

  1. Motstånd från Anställda: Förstå och hantera motståndet för att skapa en positiv förändringskultur.
  2. Brist på Resurser: Optimera och hantera era resurser för maximal effektivitet.
  3. Dåligt Genomförande: Skapa en handlingsplan för att säkerställa smidig implementering.
  4. Djupt Rotade Vanor och Rutiner: Bryt igenom och omforma för att främja förändring.
  5. Produktivitetsförlust under Övergångsperioder: Minska störningar och maximera resultat.

Mål och syfte

Efter utbildningen kommer du ha en översikt över centrala utvecklingsområden för framgångsrikt ledarskap i förändring.

Målet är att ge dig en insiktsfull förståelse av förändringsprocesser och hur du undviker fallgropar.

Målgrupp

Alla med en ledarroll, oavsett formell eller informell position. Chefer, teamledare, samordnare, projektledare, ledare, enhetschefer – ni är alla välkomna!

Maximera din ledarskapsstyrka och bli förändringspionjärer med vår utbildning! Låt oss tillsammans skapa en framtid där din organisation blomstrar i varje förändringsvåg.

Boka nu

Bra att veta

Typ: Öppen och företagsintern
Hur: Digitalt via Teams
Längd: 3 timmar
Pris: 2 295 kr

Kontakta oss för mer information