Teamutveckling

Att skapa väl fungerande arbetsgrupper/team kan vara svårt. Vi på Peter & Partner hjälper till att bygga just detta. Vi erbjuder en Workshop på en heldag där deltagarna får förståelse kring sitt eget och andras beteende samt hur olikheter kan användas som styrkor. Vi går också igenom gruppens utveckling. Under dagen varvar vi korta teoripass med praktiska övningar.

Ur innehållet

  • Olika Personlighetstyper
  • Förstå sig själv & andra
  • Målgrupp
  • Kommunikationsprofil
  • Grupputveckling
  • Teamroller
  • Gruppens behov av samarbete

Målgrupp

Grupper och Team som vill utvecklas och nå sin fulla potential.

Mål

Efter Workshopen ska deltagarna ha mer förståelse för sig själva och varandra. De ska också veta hur ett fungerande team är uppbyggt.

Kontakta oss för mer information