Team- & Arbetsledarutbildning

Vi erbjuder en praktisk utbildning i att bli en framgångsrik teamledare. Detta genom att öka förmågan att skapa motivation, engagemang och välmående hos sina medarbetare. Vi använder oss av upplevelsebaserad pedagogik där deltagarna praktiskt får träna på teorierna de lär sig. 

Målgrupp 

Utbildningen passar för teamledare, ledare, projektledare & arbetsledare

Ur innehållet

  • Rollen som teamledare -ansvar & befogenheter
  • Förstå sig själv & andra (DISC)
  • Situationsanpassat Ledarskap
  • Att coacha
  • Effektiv kommunikation
  • Grupputveckling (Belbin & FIRO)
  • Motivation
  • Stresshantering
  • Feedback & Kritik

Vi bygger mycket av utbildningen på att du ska lära dig förstå och tolka signaler rätt för att bli en bra ledare. 

Upplägg 

Under utbildningen kommer du att hitta din egen ”plattform”, detta gör att du per automatik ser människor i din omgivning ur ett lite annorlunda perspektiv. I utbildningen ingår teori, praktik samt övningsmaterial. 

Mål 

Utbildningens mål är att du ska bli säker i din roll som ledare  samt lära dig att leda teamet på bästa sätt. Vår ambition är att tydliggöra din roll och ge dig ett antal värdefulla verktyg, där du använder redskapen och din kunskap till att få än mer förståelse och bli mer trygg i din roll. 

Kursinformation

Antal dagar: 1 + 1 dagar
Pris: 9 000 kr (ord. pris 11 900 kr)
Typ: Öppen & Företagsintern

Tillfällen för den öppna kursen

18-19 mars, Jönköping