Hur ser en projektorganisation ut?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här >> Projekt är en arbetsmetodik för att med hjälp av specificerade aktiviteter nå ett specifikt resultat. Precis som i andra delar av en verksamhet, behöver projektet en …

Vikten av att sätta SMARTA mål!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här >> För att kunna mäta om ditt projekt lyckats finns det olika parametrar att titta på. En av dessa parametrar är hur väl målen har uppfyllts. Målens viktigaste …