Skapande av utbildning

När vi skapar en anpassad utbildningsinsats använder vi oss av en mall som utgår från vår samlade erfarenhet samt vårt kvalitetssystem.

Peter & Partner utser alltid en intern Projektledare, som ansvarar för kommunikationen med kunden.

Steg 1 Genomgång av utbildningarnas förslag och innehåll

Vi inleder samarbetet med ett första möte kring kommande utbildningsprogram. Från Peter & Partner medverkar huvudkonsult samt projektledare. Vi går bland annat igenom förväntningar, mål och önskat resultat. Detta för att säkerställa att vi har samma syn på utbildningsprogrammet.

Steg 2 Sammanfattning av utbildningsprogram

I detta steg gör vi en sammanfattning av utbildningsprogrammets innehåll. Genom att göra en övergripande bild av utbildningen kan vi därefter bryta ner innehållet till enskilda moduler. Denna sammanfattning skapar vi tillsammans.

Steg 3 Förslag på externa moduler

I steg tre skapar Peter & Partner ett detaljerat förslag för modulerna i utbildningsprogrammet. Detta presenteras för kunden och tillsammans diskuterar vi fram ett innehåll som sedan kan spikas.

Steg 4 Pilotprogram

Ett pilotprogram planeras och genomförs för utvalda deltagare. Både under och efter genomförande för vi en dialog med kunden där vi reflekterar kring innehåll, mottagande och eventuella förändringar.

Steg 5 Fastställande av utbildningsprogram

I steg 5 fastställer vi utbildningsprogrammet efter de punkter som kom fram i steg 4.

Steg 6 Utbildningsprogram planeras

I detta steg gör vi en planering för grupper och datum framåt. Vi estimerar hur många starter som ska genomföras per termin och när i tiden det ska läggas. Peter & Partner är gärna med och stöttar med administration i form av inbjudningar, anmälan osv.

Steg 7 Genomförande

Utbildningsprogrammet genomförs enligt den plan som vi lagt.

Steg 8 Utvärdering & Redovisning

I det avslutande steget redovisas en sammanställning av kursutvärdering samt en sammanställning av våra tankar och slutsatser av utbildningsinsatsen som helhet. Vi för en diskussion kring eventuella förändringar.

Kontakta oss för mer information