Second opinion

Att hitta rätt person som kompletterar arbetsteamet kan vara svårt. Oftast krävs det mer än ett cv och en anställningsintervju för att avgöra om man hittat rätt kandidat. Det är här vi på Peter & Partner hjälper till. Vi är experter på att bygga effektiva team och vet vad som kompletterar varandra. Vi kallar tjänsten ”Second Opinion”. Till vår hjälp använder vi oss av IPU Profilanalys.

Steg 1 Inledande Möte

Vi träffas för ett inledande möte där vi gör en nulägesanalys och tittar på organisationens/teamets sammansättning. Vi går också igenom de utvalda kandidaterna.

Steg 2 Test & Återkoppling

De utvalda kandidaterna genomför en IPU Profilanalys. Därefter ges en muntlig återkoppling till kandidaten. 

Steg 3 Återkoppling & Rekommendationer

Utifrån testerna, våra återkopplingar samt organisationens behovsbild gör vi en sammanställning med våra rekommendationer. Detta går vi igenom tillsammans med er.

Priser

Grundpaket 5 000 kr
Inledande möte samt urval av kandidater & återkoppling med rekommendationer

Pris per kandidat 5 000 kr
IPU Profilanalys samt muntlig återkoppling med kandidaten.

Mer information

Kontakta oss för mer information

,