Scenario – Utvecklingschef Emma

Emma projektledare

Emma, utvecklingschef på ett tillverkande företag, har insett vikten av tydliga kravspecifikationer för att säkerställa framgång i deras projekt. Efter ett möte med organisationens projektledare, där det framkom att de befintliga kravspecifikationerna är otydliga och skapar problem, bestämmer sig Emma för att ta initiativ till förändring.

Hon känner dock osäkerhet kring hur hon ska gå tillväga för att förbättra situationen i organisationen. För att få stöd och vägledning vänder hon sig till Peter & Partner för att få hjälp av en projektcoach.

Vid det första samtalet med projektcoachen förklarar Emma sin situation och de utmaningar organisationen står inför med att skapa tydliga kravspecifikationer. Tillsammans skapar de en plan för att analysera och förbättra processen.  Coachen hjälper Emma att identifiera potentiella brister i den nuvarande processen och föreslår åtgärder för att förbättra tydligheten i kraven.

Emma och projektcoachen arbetar tillsammans för att implementera förändringar i arbetssättet för att säkerställa att kravspecifikationerna blir tydligare och mer användbara för projektledarna och deras team. För att implementera det nya arbetssättet genomför de en intern workshop bland medarbetarna.

Med projektcoachens stöd känner sig Emma mer säker och kapabel att leda förändringsarbetet och förbättra processen för att skapa bättre kravspecifikationer.

Vill du veta mer om hur du kan ta hjälp av en projektcoach? Kontakta oss!

Kontakta oss för mer information