Förbered din PostgreSQL-databasserver

Dessa instruktioner förutsätter att du har en PostgreSQL-server att använda för The PlanMinder. Om inte, gå till postgresql.org för att hitta programvara och instruktioner. Proceduren är olika för olika operativsystem och serverinställningar. Det finns instruktioner på postgresql.org och många tutorials på nätet.

Om du sätter upp en ny server måste du också göra den tillgänglig för alla som ska använda The PlanMinder.

Installera PostgreSQL på din egen dator

Du kan installera PostgreSQL på din egen dator för att testa det och för att prova The PlanMinder. Det kan också vara något du vill göra för att få verktygen som används för att administrera en fjärrstyrd PostgreSQL-server.

postgres-install-setup

Den här guiden förutsätter att du kan använda verktyget pgAdmin 4. Du kan installera pgAdmin separat från https://www.pgadmin.org/download/.

I Windows, efter att PostgreSQL-installationen är klar, startar du pgAdmin 4 genom att skriva det i Windows sökfält.

find-pgAdmin4

När du startar pgAdmin 4 kommer det att starta ett användargränssnitt. Genom att klicka på Servers kan du ansluta till en lokal eller fjärrserver med hjälp av superanvändarlösenordet.

Steg ett: Skapa ett administrativt användarkonto

Du behöver ha en användare på servern som äger och har administrativa befogenheter över databasen som används för The PlanMinder. Skapa en ny användare genom att högerklicka på servern och välja Create and Login/Group Role…

pgadmin4-create-user

Ge användaren ett namn (under fliken General). Växla till fliken Definition och ställ in ett lösenord för användaren.

pgadmin4-set-privileges

Under fliken Privileges bestämmer du vad den här användaren kan göra. Den måste ha behörighet att logga in och skapa roller. Du kan också ge den här användaren behörighet att göra säkerhetskopior, men det krävs inte.

Sedan kan du klicka på save för att skapa din serviceanvändare för The PlanMinder.

Steg två: Skapa en databas

Nästa steg är att skapa en databas för att använda med The PlanMinder. (Högerklicka på servern och välj Create och Database)

pgadmin4-create-database

Databasnamnet visas i namnlisten på The PlanMinder, så du bör välja ett meningsfullt namn, som namnet på din organisation.

Ställ in serviceanvändaren du just skapade som ägare. Klicka sedan på Spara.

Din PostgreSQL-server är nu förberedd.

Steg tre: Starta PlanMinder

Starta The PlanMinder. På inloggningsskärmen anger du adressen till servern, portnumret och namnet på databasen du skapade.

Klicka på fliken Service Login och se till att den är markerad.

Ange användarnamnet och lösenordet för serviceanvändaren du just skapade. Klicka sedan på Login.

postgres-prepare-login-theplanminder

Om inloggningen lyckas kommer du att bli tillfrågad om du vill skapa databastabeller för The PlanMinder.

postgres-prepare-theplanminder-confirmation

Det vill du, så klicka på ja. The PlanMinder kommer att fylla databasen med tabeller och du kommer att loggas in på en ny instans av The PlanMinder.

Det kommer att vara ganska tomt där inne när du börjar, men innan du börjar sätta upp The PlanMinder bör du skapa en användare. Gå till Settings och välj fliken User.

Klicka på knappen New user och skapa en användare för dig själv.

Användarnamnet är namnet du använder när du loggar in. Para ihop det med ett starkt lösenord.

Fyll i de andra fälten och när du kommer till kryssrutorna, se till att kryssrutan Administrator är markerad. Om du ska använda The PlanMinder bör du också kryssa i Developer, Manager och Regular. Om du ställer in detta för andra, som IT-administratör, räcker det med administrator.

Serviceanvändaren används endast för specifika serviceuppgifter. Om databastabellerna behöver ändras eller utökas efter en mjukvaruuppgradering, måste serviceanvändaren tillåta The PlanMinder att göra det.

Avsluta The PlanMinder och logga in som din nya användare. The PlanMinder kommer ihåg din senaste inloggning (om kryssrutan kom ihåg mig är markerad), men du måste klicka på fliken User Login och ändra användarnamnet till din nya användare.

När du loggar in kan du se en varningstriangel på hemsidan. Det signalerar att The PlanMinder måste registreras. Klicka på den eller gå till fliken Settings / Registration och registrera din databas. Fyll i formuläret, klicka på Registrer och ange ett lösenord när du uppmanas till det. Du kommer att få ett bekräftelsemail och måste klicka på länken i e-postmeddelandet för att bekräfta din registrering. Efter det kan du gå till fliken License key och klicka på Download keys för att få din 60 dagars testlicens.

Andra överväganden

Co-hosting med andra databaser

Kan du ha The PlanMinder på en server som innehåller andra databaser? Ja det kan du, men det finns en sak angående användare du bör tänka på innan du bestämmer dig för att göra det.

Alla användare som kan logga in på The PlanMinder har också en motsvarande användare på databasservern. Användarna tillhör servern, och inte databasen, och det är viktigt när det kommer till säkerhetskopiering. Om du återställer en databas backup där användare och roller inte stämmer överens med användare och roller på servern blir det vissa problem. De kan hanteras manuellt, men det är krångligt.

Säkerhetskopiering av hela servern upprätthåller överensstämmelse mellan databasen och användarna och rollerna, men det påverkar alla databaser på servern. Detta kanske inte är ett problem, men det är något att ha i åtanke.

Backups

Du bör fundera på hur du kommer att hantera säkerhetskopior av databasen. Du kan göra det manuellt med pgAdmin 4, men du bör överväga att göra det på något bättre sätt.

Som nämnts ovan finns användarna på servernivå och inte i själva databasen, men databasen förutsätter att de finns. Om det finns en obalans kommer det att bli problem, så överväg att göra säkerhetskopior på servernivå.

Säkerhet

The PlanMinder kommer åt databasen som en användare motsvarande användaren som definierats i The PlanMinder. Detta innebär att The PlanMinder förlitar sig på PostgreSQLs säkerhet för att skydda dina data. Om du kan begränsa åtkomsten till servern med brandväggsregler, kommer det att förbättra din säkerhet.

Du bör också hålla dig uppdaterad med säkerhetsinformation från PostgreSQL samt hålla din server uppdaterad om det finns nya säkerhetsrelaterade utgåvor.

Behöver du hjälp, tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss för mer information