SMARTA Mål

Ladda ner vår mall längre ner på sidan!

För att kunna mäta om ditt projekt lyckats finns det olika parametrar att titta på. En av dessa parametrar är hur väl målen har uppfyllts.

Målens viktigaste funktion är:

  • För att vi ska veta när vi fullgjort vårt uppdrag i projektet samt eventuella avvikelser
  • För att veta vad vi ska leverera och vilka värdeeffekter vi ska uppnå
  • För att enklare avgöra vad som är viktigt och mindre viktigt i projektet
  • För att kommunicera och skapa engagemang i projektgruppen och hos andra intressenter
  • För att skapa tydligare styrning och effektivare projekt
  • Det är mot målen som vi mäter hur väl vi levererat.

Observera!

Ett projekt som når sina mål har lyckats per definition, eftersom projektets uppgift är att leverera enligt mål. Men det säger ingenting om målet är relevant. Ett projekt kan ha utvecklat en perfekt vintercykel och levererat exakt enligt mål och direktiv, men problemet är att ingen efterfrågar en vintercykel. Sett ur den önskade marknadseffekten kan därför projektet ses som misslyckat. Med andra ord lönar det sig att tänka till innan och fråga sig om projektets resultat är relevant. Innan man sätter projektets mål bör man blivit klar över vilka effekter man vill uppnå och om det är rimligt med de önskade effekterna.

Effektmål VS Projektmål

Effektmål

Det mest övergripande målet för hela projektet är Effektmålet. Effektmålet är beställarens formulering på VARFÖR projektet ska genomföras. Kan man inte beskriva vilka värdeeffekter i verksamheten som man vill uppnå, bör man inte starta projektet. Effektmål formuleras av beställaren.

Effektmålen inträffar efter att projektet är avslutat och när projektresultatet är införlivat i verksamheten.

Projektmål

Projektmålet beskriver VAD som ska levereras i projektet. Det vill säga mer konkret tala om vad projektet ska ha uppnått när det är klart. Man kan säga att egentligen är det Effektmålen som man vill uppnå. Projektmålet är medlet för att nå effektmålen. Ett projekt finns aldrig till för sin egen skull utan är alltid kopplat till en värdeeffekt som man vill uppnå. Det är projektmålet du som projektledare har avtalat med beställaren att uppnå. Projektmålen ska alltid stämmas av och accepteras i sin helhet vid projektets avslut.

Målformulering

Hur sätter man då bra projektmål för ett projekt? I Peter & Partners utbildningar pratar vi mycket om SMARTA mål, vad innebär då detta?

SMARTA mål

Ett enkelt sätt att stämma av om målen är tillräckligt välformulerade är att använda SMART.

Tips på vägen!

En liten fallgrop när man skriver mål är att man väljer det som är enkelt att mäta istället för att fundera på vad som är relevant att mäta för att får rätt resultat från projektet. Till exempel, ett projekt som går ut på att ändra attityder kring en viss fråga använder sig av antal deltagare som ett mått för lyckat resultat, snarare än att mäta attitydförändringen i sig. Det är troligen mycket enklare att mäta antal deltagare än förändringen hos desamma. Men hjälper det att mäta antalet deltagare för att veta om vi är på rätt väg? Troligen inte.

Behöver du hjälp med målformulering eller något annat i din Projektledarroll?

Kontakta gärna oss för rådgivning och stöd. Du når oss enklast via Lisa Åkergren, , 0735-45 01 38

https://courses.www.popu.se/forms/2147682642/embed.js
Smarta mål

Kontakta oss för mer information