Projekttrender

Projekt som arbetsform ökar alltmer i organisationer och företag och det är viktigare än någonsin att ha en kompetent projektorganisation. Hur kommer det att se ut i framtiden och vad är viktigt att ha koll på? Peter Davidson, partner på Peter & Partner, har blickat framåt kring vilka trender som han ser inom projektområdet framöver. Han konstaterar att arbetsformen projekt kommer att fortsätta öka i våra verksamheter.

Trend 1: Ökad förändringstakt

Den ökade förändringstakten leder till ett till ökat projektbehov. Bakomliggande drivkrafter är:

 1. Kortare ledtider, livscykler
 2. Snabba förändringar
 3. Ökad konkurrens
 4. Ökade förväntningar
 5. Större krav av anpassningsbarhet och flexibilitet

Trend 2: Projekt blir alltmer en framgångsfaktor

För varje år ökar antalet och andelen projekt i verksamheter. Projektarbetsformen går från ”udda” verksamhet till en strategisk framgångsfaktor. Det innebär att:

 1. Projektarbetsformen blir allt större andel av verksamheten vilket leder till ökad betydelse
 2. Projektförmågan blir alltmer strategisk
 3. Projekt lyfts in i lednings- och styrelserummen

Trend 3: Från amatör till yrkesproffs

Projektkompetens kommer att professionaliseras. Detta leder till:

 1. Kraven på yrkeskompetens ökar
 2. Kunskapsverifiering
 3. Egen karriärväg
 4. Ökat krav på ledarskap och ”soft skills”
 5. Att ”alla” behöver grundkunskaper

Trend 4: Framtiden är Hybrid

Från att arbeta med traditionell projektledning, likt Vattenfallsmodellen som sedan gick över till Agilt arbetssätt kommer framtiden att kräva en hybrid metodik där delar av olika metoder behövs.

Trend 5: Från Excel till Ai

Projekten blir alltmer komplexa, vilket gör att förväntningar ökar, nyttovärden kommer mer i fokus och datamängderna ökar.

Allt detta gör att behovet av effektiva digitala stödsystem, AI, BI och inbyggda beslutsstöd ökar.

Några ord på vägen…

Sammanfattningsvis, för att vara konkurrenskraftiga framåt behöver projektmognaden att öka i organisationer och företag. De som prioriterar utveckling av projektledare, projektbeställare och projektmedarbetare har ett stort försprång framåt, avslutar Peter.

Kontakta oss för mer information