Kompetensanalys

Ladda ner vår mall längre ner på sidan!

För att du som projektledare ska veta vilken kompetens du behöver i ditt projekt är det smart att göra en Kompetensanalys. På så sätt får du en övergripande bild av vilka kompetenser du behöver knyta till ditt projekt.

Kompetensanalysen görs efter att du har grovplanerat projektets aktiviteter. Analysen talar om för dig vilken kompetens du behöver i ditt projekt. Därefter kan du börja skapa projektets organisation med roller och ansvar. Ofta finns det inte utrymme att helt fritt välja projektdeltagare eller styrgrupp, men det är en god idé att försöka skapa så stort handlingsutrymme som möjligt.

Analysens innehåll

Analysen består av olika delar där du börjar med att beskriva vilken roll personen ska ha i projektet. Därefter beskriver du vilka uppgifter som rollen har. En fördel är om du utgår från konkreta aktiviteter i din WBS. Läs mer om WBS här>>

När du har beskrivit de arbetsuppgifter som är relevanta formar du de erfarenhets- och kompetenskrav som kan kopplas till rollen. Här ska du också ange vilken nivå på kunskapen som krävs. Till sist anger du hur många av rollen som behövs i projektet.

Exempel på Kompetensanalys

Kompetensanalys

Behöver du hjälp med kompetensanalysen eller något annat i din Projektledarroll?

Kontakta gärna oss för rådgivning och stöd. Du når oss enklast via Lisa Åkergren, , 0735-45 01 38

Kompetensanalys

Kontakta oss för mer information