Projektledarutbildning

Våra Projektledarutbildningar är praktiska där alla roller i ett projekt tillgodoses. Vi erbjuder både öppna & företagsinterna Projektledarutbildningar, välj det som passar dig.

Våra utbildningskonsulter är specialister inom Projekt och materialet som används stödjer IPMA & PMI certifiering. Vi hjälper dig att nå alla Projekts mål, att leverera. Vi genomför öppna projektledarutbildningar i Jönköping och företagsinterna utbildningar i hela landet.

Peter & Partners Projektledarutbildningar